Åsele – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet. 

Medborgarlöfte 2021-2022

  • Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika i Åsele.
  • Kommunen och polisen ska genomföra informationsinsatser till lärare och personal som arbetar med barn och unga. Fokus ska ligga på brottsförebyggande samt drogtecken och symptom.
  • Polisen ska arbeta riktat gällande trafikövervakning mot hastighet samt drog- och alkoholrattfylleri i centrala Åsele.
  • Polisen ska öka sin närvaro i kommunens byar genom trafikkontroller.