Askersund – medborgarlöften

Medborgarlöftet som ska gälla under tiden 1 januari 2020 - 30 juni 2021:

  • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med skola och socialtjänst.

  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen erbjuda elev- och föräldrainriktade informationsträffar i skolmiljö, med syfte att öka kunskapen om narkotika.

  • Askersunds kommun och polisen lovar att vidareutveckla samverkan och arbetet med att förebygga och beivra trafikbrott samt ordningsstörningar i de centrala delarna av Askersund.

  • Askersunds kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar med fokus på den fysiska offentliga miljön i Åsbro.

Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande  
Marie Hillman, kommundirektör
Mats Scherp, chef lokalpolisområde Hallsberg