Sök
Stäng Meny

Åtvidaberg – medborgarlöften

Polisen och Åtvidabergs kommun samverkar med det gemensamma syftet att långsiktigt minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet är en del i denna samverkan.

Medborgarlöfte Åtvidabergs kommun 2021-2022
Fokus på trygghet, säkerhet och narkotika

Fokus på trygghet

  • Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön såsom förbättrad belysning, markskötsel, renhållning m.m.
  • Vi ska samverka med nattvandrare och andra aktörer som verkar för ökad trygghet i samhället.

Fokus på trafiksäkerhet

  • Vi ska tillsammans, årligen, genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i Alléskolan.
  • Polisen ska genomföra riktade informationsinsatser och trafikkontroller med inriktning mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Vi ska tillsammans arbeta mot buskörning på prioriterade platser.
  • Vi ska tillsammans arbeta mot hastighetsöverträdelser genom trafikkontroller och åtgärder i trafikmiljön.

Fokus mot narkotika

  • Vi ska tillsammans arbeta för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk.
  • Vi ska tillsammans arbeta för att sprida kunskap om hur man kan få stöd och hjälp i narkotikafrågor och hur man kan tipsa Polisen om narkotikabrottslighet.

Besök också gärna Åtvidabergs kommuns webbplats, atvidaberg.se, för information.