Åtvidaberg – medborgarlöften

Polisen och Åtvidabergs kommun samverkar med det gemensamma syftet att långsiktigt minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet är en del i denna samverkan.

Medborgarlöfte Åtvidabergs kommun 2021-2022
Fokus på trygghet, säkerhet och narkotika

Fokus på trygghet

 • Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön såsom förbättrad belysning, markskötsel, renhållning m.m.
 • Vi ska samverka med nattvandrare och andra aktörer som verkar för ökad trygghet i samhället.

Fokus på trafiksäkerhet

 • Vi ska tillsammans, årligen, genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i Alléskolan.
 • Polisen ska genomföra riktade informationsinsatser och trafikkontroller med inriktning mot trimmade mopeder och A-traktorer.
 • Vi ska tillsammans arbeta mot buskörning på prioriterade platser.
 • Vi ska tillsammans arbeta mot hastighetsöverträdelser genom trafikkontroller och åtgärder i trafikmiljön.

Fokus mot narkotika

 • Vi ska tillsammans arbeta för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk.
 • Vi ska tillsammans arbeta för att sprida kunskap om hur man kan få stöd och hjälp i narkotikafrågor och hur man kan tipsa Polisen om narkotikabrottslighet.

Följ med i hur det går

 • Arbetet kommer löpande att följas upp och kommuniceras. Besök också gärna Åtvidabergs kommuns webbplats www.atvidaberg.se för information.

Medborgarlöfte Åtvidabergs kommun 2018-2019

Polismyndigheten och Åtvidabergs kommun lovar att:

 • ha större fokus på arbetet mot droger, särskilt droger bland unga
 • ha trafikkontroller med särskilt fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialoger
 • genomföra riktade insatser mot mopeder, A-traktorer och andra fordon som framförs på ett oacceptabelt sätt
 • genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs åtta

Uppföljning 2018