Avesta – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om lokalsamhället.

Situationen idag

Tillgängligheten och efterfrågan på narkotika bedöms ha ökat de senaste åren. Det har dessutom skett en negativ attitydförändring bland unga när det gäller narkotika - Det vill Lokalpolisområde Falun och Avesta kommun ändra på!
Det här ska vi åstadkomma tillsammans
För att bättre kunna samordna och planera det drogförebyggande arbetet samt bekämpa den illegala handeln med narkotika kommer polisen i samverkan med kommunen under 2022 att:

  • arbeta fram en lokal strategi för narkotikabekämpning samt
  • se över kunskapsläget för narkotikaprevention.

Övrigt

Polisen och kommunen lovar utöver detta att arbeta för en fortsatt god samverkan och förhöjd närvaro i enlighet med de metoder som bedrivits inom ramen for projektet Trygga Krylbo.