Sök
Stäng Meny

Avesta – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om lokalsamhället.

Förlängning av nuvarande medborgarlöfte i Avesta kommun

Polisen och Avesta kommun har i enighet beslutat att förlänga medborgarlöftet för 2022 till och med 31 december 2023. Uppföljning kommer att ske i lokala Brottsförebyggande rådet och där kan behov av ytterligare trygghetsskapande åtgärder initieras.


Det här ska vi åstadkomma tillsammans

För att bättre kunna samordna och planera det drogförebyggande arbetet samt bekämpa den illegala handeln med narkotika kommer polisen i samverkan med kommunen fortsatt under 2023 att:

  • arbeta fram en lokal strategi för narkotikabekämpning samt
  • se över kunskapsläget för narkotikaprevention.

Övrigt

Polisen och kommunen lovar utöver detta att arbeta för en fortsatt god
samverkan och förhöjd närvaro i enlighet med de metoder som bedrivits
inom ramen för projektet Trygga Krylbo samt rikta viss resurs kopplat mot otrygghetsskapande händelser i kommunen.