Sök
Stäng Meny

Bollebygd – medborgarlöften

Polisen och Bollebygds kommun kommer under år 2023 att fokusera på såväl förebyggande som operativt arbete kring ”motorburen ungdom”. Fokus under aktuell period kommer även att omfatta arbete kring skadegörelsebrott. 

Den gemensamma lägesbilden i Bollebygds kommun påvisar att det i kommunen finns ett stort antal A-/EPA-traktorer i rörelse. Närvaron av dessa fordon upplevs ha ökat under de senaste åren, vilket påverkar trafiksituationen men också tryggheten i kommunen och bland dess invånare. För att öka tryggheten är det viktigt att arbeta förebyggande genom kunskapshöjande insatser men också med närvaro av polis i kommunen.

Den gemensamma lägesbilden i kommunen påvisar även att skadegörelsebrotten ökat vilket renderar stor påverkan på såväl medborgare som kommunal verksamhet. För att öka tryggheten är det därför viktigt att arbeta i samverkan kring förebyggande åtgärder men också genom kunskapshöjande insatser.

Det här vill vi åstadkomma:

  • Polisiära insatser för att öka tryggheten i trafik, med fokus på motorburna ungdomar (Polisen)
  • Genomföra informationsträff på Bollebygdskolan 7–9 för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet (Polisen)
  • Öka kunskapen kring ”Tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon” där ungdomar är förare, genom informationsinsats till vårdnadshavare (Kommunen)
  • Samverka kring brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön (Polisen och kommunen)
  • Informationsinsats för att öka kunskapen kring ”Unga misstänkta för brott” (Kommunen)

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Bollebygds kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild. Medborgarlöftet beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen. Löftet är skrivet utifrån ett medborgarperspektiv.

 Välkommen att höra av dig till:
Johanna Sandin
Kommunpolis

Nadim Ghazale
Kommunpolis