Bräcke - medborgarlöfte

För närvarande finns inget aktuellt medborgarlöfte i Bräcke kommun.