Sök
Stäng Meny

Danderyd – medborgarlöften

Medborgarlöften 2021-2022 är en del av Polismyndighetens och Danderyds kommuns långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. Syftet med medborgarlöftet är synliggöra arbete mot brott och för trygghet som
medborgarna tycker är särskilt viktigt.

Lokala medborgarlöftena utgår ifrån en lokal läges bild som grundas på medborgardialoger, medarbetardialoger, brottsstatistik och enkätundersökningar. Då medborgarlöften skapas läggs tonvikten på resultat av sammanställningar av medborgarnas uppfattningar.

Löftena gäller under 2021-01-01 - 2022-12-31

Det här ska vi göra

  • Polisen i lokalpolisområde Södra Roslagen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar på platser som upplevs som otrygga i kommunen samt öka synligheten på brottsintensiva platser under brottsfrekvent tid.
  • Polisen i lokalpolisområde Södra Roslagen och Danderyds kommun ska genomföra trygghetsvandringar i samverkan med nyckelaktörer och invånare för att öka tryggheten i den offentliga miljön.
  • Väktare anlitade av Danderyds kommun ska fortsätta bevaka de platser som upplevs som otrygga. Grannsamverkansbilen och föräldravandrare ska också bidra till trygghet på dessa platser.
  • Danderyds kommun kommer att införa kamerabevakning vid Vendevägen och ansöka om tillstånd för kameror i Mörby Centrum.

Lokalpolisområde Södra Roslagen består av fem kommuner: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker