Dorotea – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2021-2022

  • Kommun och polis ska informera medborgarna om brottsförebyggande åtgärder i syfte att förhindra inbrott.
  • Polisen ska arbeta riktat gällande trafikövervakning mot hastighet, störande körning, buskörning samt drog- och alkoholrattfylleri i centrala Dorotea.
  • Polisen ska öka sin närvaro i kommunens byar genom trafikkontroller.