Eksjö – medborgarlöften

Medborgarlöften bygger på en samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Eksjö kommun och den aktuella lägesbilden i kommunen.

Medborgarlöfte 2020-2021

 • Att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen.
 • Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Aktiviteter

 • Polisen lovar att genomföra minst tio riktade insatser mot alkohol och droger i hela kommunen.
 • Kommunen lovar att arbeta med hög skolnärvaro utifrån kommunprogrammets indikator skolnärvaro.
 • Polisen lovar att utöka samarbetet med tjänstepersoner som arbetar med ungdomar bland annat ungdomslotsar.
 • Kommunen lovar att ordna en drogförebyggande föreläsning för föräldrar och skolpersonal i samverkan med polisen.
 • Polisen och kommunen lovar att genomföra två medborgarmöte med fokus på trygghet i de östra delarna av kommunen.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen,
  börja implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet.
 • Polisen och kommunen lovar att under året genomföra minst fyra samverkansmöten om pågående aktiviteter.

Medborgarlöfte 2018-2019

 • Öka den upplevda tryggheten på resecentrum och i närområdet.
 • Minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet

Aktiviteter

 • Polisen lovar att öka den polisiära närvaron vid resecentrum.
 • Kommunen lovar att genomföra två trygghetsvandringar på resecentrum och i närområdet samt två trygghetsvandringar i Mariannelund.
 • Kommunen lovar att genomföra en trygghetsvandring vid andra samlingsplatser i övriga orter i Eksjö kommun.     
 • Polisen lovar att genomföra minst tio riktade insatser mot alkohol och droger i hela kommunen.
 • Kommunen lovar att ordna en drogförebyggande föreläsning för föräldrar och skolpersonal i samverkan med polisen.
 • Kommunen lovar att ordna föräldraintroduktion riktad mot nyanlända som deltar i SFI och i den östra kommundelen även till föräldrar som inte deltar i SFI.
 • Polisen och kommunen lovar att under året genomföra minst fyra samverkansmöten om pågående aktiviteter.  

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöften Eksjö kommun tertial 3 2020