Sök
Stäng Meny

Eksjö – medborgarlöften

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Eksjö kommun och polisen årliga medborgarlöften som börjar gälla från och med undertecknandet.

Medborgarlöfte 2022–2023

Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för att

  • förebygga brott,
  • öka den upplevda tryggheten,
  • minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Aktiviteter

  • Samarbetet mellan polisen och tjänstepersoner inom kommunen ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen, fortsätta att arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra tillsyner för att förhindra organiserad brottslighet.
  • Polisen lovar att genomföra minst tio riktade aktiviteter mot alkohol och droger i hela kommunen.
  • Kommunen lovar att arbeta för hög skolnärvaro utifrån kommunprogrammets indikator skolnärvaro.
  • Polisen och kommunen lovar att genomföra minst fyra samverkansmöten per år om pågående aktiviteter.
  • Polisen genomför en trygghetsundersökning 2022.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftena går.

Uppföljning medborgarlöften Eksjö kommun tertial 3 2020 (pdf, 177 kB)

Om medborgarlöften

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser och är en del av Polismyndighetens styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen ska arbeta med.

Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans har kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.