Uppföljning av medborgarlöfte 2020 - Essunga

Under året har det utförts en mängd insatser i syfte att öka synlighet, trygghet och för att förhindra och förebygga brott.

Trafik

Polisen har genomfört minst 30 trafikkontroller i Essunga kommun.

Drogförebyggande

Med trafikkontroller har vi större möjlighet att upptäcka både drogpåverkade och alkoholpåverkade förare men även att upptäcka det som vi kallar livsstilskriminella vilka ofta rör sig på våra vägar. Polisen har genomfört orossamtal med personer i riskzonen i nära samverkan med sociala enheter inom kommunen.

Stölder och bostadsinbrott

Tillgreppsbrotten uppgick under 2020 till 156 stycken att jämföra med 133 under föregående år.

Inbrott i bostäder är ovanligt och under 2020 är det endast sex medborgare som drabbats av bostadsinbrott.

Att stimulera till uppstart av Grannsamverkan ingår i polisens löfte för 2020 men med få inbrott så är har intresset att starta nya områden varit mycket lågt.

Synlighet - ökad trygghet

Polisen har vid ett 20-tal tillfällen patrullerat med fordon eller till fots i tätorten. Vi har även gjort ett 20-tal spontana besök på skolor och fritidsgård. Utöver detta  har polispersonal medverkat vid möten och sammankomster med medborgare vid ett 10-tal tillfällen under året.

Sammanfattning

Essunga kommun är, trots ökat antal anmälda brott, är en trygg och bra kommun att både bo och verka i. Att utsättas för oprovocerat våld utomhus ovanligt och liksom att drabbas av inbrott i sin bostad. Tyvärr är det ändå några som drabbats av stölder eller bostadsinbrott och det är tråkigt men tillsammans kan vi verka för att inbrott och annat som skapar otrygghet ska minska.

Man kan inte direkt se att covid-19 har påverkat polisens trafik- och narkotikaarbete i området. Inte heller anmälda bedrägerier. Det som eventuellt har påverkat insatser är att man under 2020 infört ett annat arbetssätt där det gjorts utvärderingar och planering efter det behov som finns och med de personalresurser som förfogas över. Polisen och kommunen fortsätter med sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet bland annat genom arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet. För 2021 kommer det att tas fram ett nytt medborgarlöfte där medborgarnas synpunkter ligger som grund.