Sök
Stäng Meny

Uppföljning 2020 medborgarlöfte Falköping

Medborgarlöfte 2020: Fokus på bekämpning av narkotika bland unga samt trygghetsskapande åtgärder i trafiken

  • Medverkande av stort arbete beställt av Falköping kommun via stiftelsen Tryggare Sverige för att göra en ordentlig orsaksanalys gällande tryggheten i området runt resecentrum/Ranten. Här har Polisen bidragit med informationshämtning, brottsstatistik, intervjuer, kartläggning och övrig input.
  • Deltagande i EST (Effektiv samordning för trygghet)-möten
  • Informerat skolelever i kommunen om lag och rätt
  • Tobakskontroller och krogtillsyner
  • Medborgardialoger
  • Samverkan med drogförebyggande samordnare
  • Samverkan och egna träffar med Ungdomsstyrkan (initierat Av Samhällsskydd mellersta Skaraborg)
  • Brottsförebyggande grupp inom sociala hållbarhetsutskottet (Fd lokala BRÅ)