Färgelanda – medborgarlöften

Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2021.

Medborgarlöfte i Färgelanda kommun 2021-2022

I samband med framtagandet av medborgarlöftet 2021 bjöds allmänheten in att lämna synpunkter i en webbaserad medborgarenkät som marknadsfördes via Facebook samt vid ett dialogtillfälle i Högsäter och Färgelanda centrum.

Säkerhet – risk – trygghet

Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan tryggheten är individens upplevelse av säkerheten/risken. Den gemensamma upplevelsen är att det finns platser där medborgare känner sig otrygga. Det visade sig att många medborgare upplever ökad otrygghet när det är mörkt ute dvs under kvällar och nätter. Även dagtid i Färgelanda centrum.

Prioriterade områden

Vid den under 2021 genomförda webbbserade medborgarenkäten framkom att de områden som flest kommuninvånare ville prioritera gällande trygghet , var ökad polisiär närvaro, att polis arbetar med trafikfrågor/beteenden i Högsäter, Stigen och Färgelanda centrum och ordningstörningar i centrala Färgelanda.

Löftet

Utifrån resultatet av medborgardialoger lovar Färgelanda kommun och Polisen att under 2021 arbeta för att öka säkerheten och tryggheten inom kommunen, utifrån de prioriterade områden som lyftes fram.

Under 2021 lovade Polisen och Färgelanda kommun att arbeta utifrån följande inriktningar:

Planerade insatser för att öka tryggheten i kommunen, t.ex. fotpatrullering, besök på fritidsgårdar m.m.
Omfattning: Minst 10 tillfällen under året. Ansvarig: Polisen

Hastighetskontroller väg 172 & 173. Omfattning: Minst 10 tillfällen under året. Ansvarig: Polisen.

Planerad kontroll av olaglig och störande trafik samt allmänt trafikbeteende. Omfattning: Minst 10 tillfällen under året. Ansvarig: Polisen.

Besök av polisens mobila poliskontor. Omfattning: 1 dag i veckan löpande under året. Ansvarig: Polisen.

I dialogerna med Trafikverket lyfta fram behovet av fartkameror eller annan hastighets-sänkande åtgärd. Omfattning: I dialog med trafikverket. Ansvarig: Kommunen.

Utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen. Omfattning: Löpande under året. Ansvarig: Brottsförebyggande rådet.

Arbeta för att införa arbetsmetod för att följa och åtgärda klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den upplevda tryggheten. Omfattning: Implementering under två år. Ansvarig: Säkerhets-samordnare, folkhälsostrateg, kommunpolis, näringslivsstrateg.

Arbeta för ett bra och brett utbud av aktiviteter för ungdomar i kommunen. Omfattning: Löpande under året. Ansvarig: Kommunens fritidsgård.

Blåljusdag med årskurs 8. Omfattning: 1 gång under 2020. Ansvarig: Brottsförebyggande rådet.

Tack till Färgelanda kommuns medborgare!

Polisen i Västra Fyrbodal samt Färgelanda kommun vill tacka medborgare som bor och verkar i kommunen till ett bra samarbete under året.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Färgelanda kommun?

Välkommen att höra av dig till:
Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84