Färgelanda – medborgarlöften

Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2020.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som sedan tidigare finns mellan polisen och Färgelanda kommun. Det handlar om aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vad invånarna i kommunen anser har stor betydelse.

Under hösten 2019 har polisen och Färgelanda kommun tillsammans genomfört medborgardialoger i tätorterna Färgelanda och Högsäter. Invånarna har fått frågan om vad de anser kommunen och polisen tillsammans bör arbeta med för att öka tryggheten och säkerheten i Färgelanda kommun.

Majoriteten av de som man pratat med känner sig trygga i sin närmiljö, men många tycker att polisens synlighet är en viktig fråga för att öka tryggheten. Andra frågor som lyfts fram som viktiga att jobba med är aktiviteter för ungdomar, trafikfrågor samt alkohol och trygghet i Färgelanda centrum.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet 2019 handlade om trafikmiljön i kommunen. Polisen och Färgelanda kommun lovar att under 2020-2021 fortsätta det arbetet. Polisen kommer även att ha som mål att öka synligheten och närvaron i kommunen.

Uppföljning

Medborgarlöftet följs upp löpande under året av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). I början av varje år ska en sammanställning av aktiviteterna göras och informeras till polisområdesledning samt BRÅ och kommunstyrelsen.

Aktivitet

Omfattning

När

Ansvarig

Planerade insatser för att öka tryggheten i kommunens tätorter, t.ex. fotpatrullering, besök på fritidsgård, skola m.m. Löpande under året. Löpande under året. Polisen
Hastighetskontroller väg 172 och 173. Minst 10 tillfällen per år. Löpande under året. Polisen.
Kontroll av olaglig och störande trafik samt allmänt trafikbeteende. Minst 10 tillfällen per år. Löpande under året. Polisen.
I dialogerna med Trafikverket lyfta fram behovet av fartkameror eller annan hastighets sänkande åtgärd I dialogerna med Trafikverket. I dialogerna med Trafikverket. Kommunen.
Blåljusdagen med elever i årskurs 8. 1 gång per år. Höstterminen. Polisen och kommunen.
Utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen. Löpande. Löpande under året.

BRÅ.

Arbeta för att införa arbetsmetod för att följa och åtgärda klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den upplevda tryggheten. Implementering under dessa två år. Löpande under året. Säkerhets-
samordnare, folkhälsostrateg, kommunpolis, näringslivsstrateg. 
Arbeta för ett bra och brett utbud av aktiviteter för ungdomar i kommunen. Löpande under året. Löpande under året. Fritidsgården.
Besök av kommunens mobila poliskontor. 1 gång i veckan. Löpande under året. Polisen.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Färgelanda kommun?

Välkommen att höra av dig till:
Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84

Relaterad information

Film: Här kan du se polisen och kommunen berätta mer om medborgarlöftet i Färgelanda

Film: Ett poliskontor på hjul – så jobbar poliserna i det mobila kontoret