Forshaga – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera genomförda åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Forshaga kommun som gemensamt genomfört medborgardialog i form av enkäter. Vi har tillsammans analyserat medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområden
Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Forshaga kommun är:

  1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet
  2. Stölder och inbrott
  3. Trafikbrott

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Forshaga kommun kommer under 2020-2022 att inrikta sig på ett problemområde, arbetet mot:

Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet bland ungdomar och unga vuxna.

  • Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2020 - 31 december 2022, med möjlighet att revidera vid årsskiftet 2020/ 2021 samt 2021/ 2022.

  • Uppföljning ska genomföras tillsammans under perioden. LPO Karlstad är sammankallande och leder uppföljningen och kommuniceringen av hur arbetet fortskrider.

 Polisen och kommunen kommer tillsammans att...

 ... genomföra tillsyn mot verksamhet som innehar alkoholtillstånd.

 ... genomföra informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar och unga vuxna för att effektivisera hanteringen av ärenden.

 ... genomföra riktade informationskampanjer, exempelvis till föräldrar med skolelever.

 Lokalpolisområde Karlstad kommer att...

 ... fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter.

 ...genomföra en insats per år mot försäljning av alkohol och narkotika, inriktat mot ungdomar och unga vuxna, om underrättelseläget medger detta.

 ...genomföra minst en trafikkontroll/vecka i kommunen.

 ... erbjuda samtliga högstadieskolor besök och information om brottsförebyggande åtgärder, alkohol och narkotika. 

Forshaga kommun kommer att...

 ... genomföra riktade informationskampanjer genom ANDT-arbetet.

 ... bibehålla upptäckargruppens arbete med ungdomar i riskzonen.

 ...erbjuda och informera om kostnadsfri rådgivning kring alkohol, droger och spelmissbruk.

 ... kompetensutveckla personal för att tidigt upptäcka missbruk och kunna sätta in tidiga åtgärder.

 ... erbjuda allmänheten föreläsningar om alkohol och narkotika.

 ... erbjuda ungdomar mötesplatser och aktiviteter under lov och helger.

 ... anlita väktare som åker runt i kommunen bland annat för att minska ungdomsfylleri och skadegörelse.