Gislaved – medborgarlöften

Lokalpolisområde Värnamo och Gislaveds kommun har tecknat gemensamma medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2021

  • Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att ytterligare förbättra tryggheten i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom en gemensam lägesbild öka närvaron på aktuella platser.

Aktiviteter

  • Öka tryggheten i centrala i Gislaved. Detta sker genom ökad polisiär närvaro och i samarbete med fastighetsbolag och näringsidkare. Åtgärder ska genomföras kring utemiljön i området i syfte att skapa trygghet och förhindra eller försvåra brottslig verksamhet.
  • Utöka antalet områden i konceptet Effektiv samordning för trygghet (EST). I kommande medborgarlöfte kommer Citytorget i Gislaved att ingå i EST arbetet.
  • Utefter den aktuella lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.
  • Genomföra en trygghetsvandring i Reftele.
  • Fortsätta och vidareutveckla vårt arbete med SSPF, en modell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet och riskerar att hamna i gängkriminalitet. En framgångsfaktor i detta arbete är att vi, när anledning finns, alltid gör SOL 14§ anmälningar (orosanmälningar) till kommunens socialförvaltning.

Medborgarlöftet gäller under 2021 och kommer att revideras till 2022.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Medborgarlöfte 2021 Gislaved Uppföljning medborgarlöfte Gislaveds kommun, tertial 3 2020

Uppföljning Gislaveds kommun tertial 1-2 2020

Uppföljning Gislaveds kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Gislaveds kommun 2018 Uppföljning Gislaveds kommun, tertial 3 2017.pdf