Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Gislaved – medborgarlöften

Lokalpolisområde Värnamo och Gislaveds kommun har tecknat gemensamma medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2021

 • Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att ytterligare förbättra tryggheten i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom en gemensam lägesbild öka närvaron på aktuella platser.

Aktiviteter

 • Öka tryggheten i centrala i Gislaved. Detta sker genom ökad polisiär närvaro och i samarbete med fastighetsbolag och näringsidkare. Åtgärder ska genomföras kring utemiljön i området i syfte att skapa trygghet och förhindra eller försvåra brottslig verksamhet.
 • Utöka antalet områden i konceptet Effektiv samordning för trygghet (EST). I kommande medborgarlöfte kommer Citytorget i Gislaved att ingå i EST arbetet.
 • Utefter den aktuella lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.
 • Genomföra en trygghetsvandring i Reftele.
 • Fortsätta och vidareutveckla vårt arbete med SSPF, en modell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet och riskerar att hamna i gängkriminalitet. En framgångsfaktor i detta arbete är att vi, när anledning finns, alltid gör SOL 14§ anmälningar (orosanmälningar) till kommunens socialförvaltning.

Medborgarlöftet gäller under 2021 och kommer att revideras till 2022.

Medborgarlöfte 2019 - 2020

 • Polisen och Gislaveds kommun lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med särskilt fokus på ungdomar i åldern 15-20 år. 
 • Vi lovar också att arbeta för en ökad trygghet samt för en förbättrad trafikmiljö i Gislaveds kommun.

Det ska vi åstadkomma genom bland annat följande aktiviteter:

 • Öka synligheten och närvaron i centrala Gislaved. Områdena vid Köpmansgatan, Torgparken, Torggatan och Citytorget ska prioriteras. Dialoger med butiksinnehavare i området ska förbättras.
 • Genomföra minst två insatser i Gislaveds kommun i syfte att minska droganvändningen bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med Gislaveds kommun.
 • Genomföra trygghetsvandringar i centrala Gislaved och Anderstorp.
 • Genomföra trafikkontroller i Gislaveds kommun. Prioriterade vägavsnitt/vägar är Henjavägen i Gislaved samt Norra Nissastigen/rv 26 i Smålandsstenar.
 • Öka närvaron, trafikövervakning samt ordningshållning i området runt Malmgatan i Smålandsstenar.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöfte Gislaveds kommun, tertial 3 2020

Uppföljning Gislaveds kommun tertial 1-2 2020

Uppföljning Gislaveds kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Gislaveds kommun 2018 Uppföljning Gislaveds kommun, tertial 3 2017.pdf