Gislaved – medborgarlöften

Polisen och Gislaveds kommun lovar att gemensamt arbeta för att invånarna i kommunen ska uppleva en ökad trygghet. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Gislaved.

Medborgarlöfte 2019 - 2020

  • Polisen och Gislaveds kommun lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med särskilt fokus på ungdomar i åldern 15-20 år. 
  • Vi lovar också att arbeta för en ökad trygghet samt för en förbättrad trafikmiljö i Gislaveds kommun.

Det ska vi åstadkomma genom bland annat följande aktiviteter:

  • Öka synligheten och närvaron i centrala Gislaved. Områdena vid Köpmansgatan, Torgparken, Torggatan och Citytorget ska prioriteras. Dialoger med butiksinnehavare i området ska förbättras.
  • Genomföra minst två insatser i Gislaveds kommun i syfte att minska droganvändningen bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med Gislaveds kommun.
  • Genomföra trygghetsvandringar i centrala Gislaved och Anderstorp.
  • Genomföra trafikkontroller i Gislaveds kommun. Prioriterade vägavsnitt/vägar är Henjavägen i Gislaved samt Norra Nissastigen/rv 26 i Smålandsstenar.
  • Öka närvaron, trafikövervakning samt ordningshållning i området runt Malmgatan i Smålandsstenar.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöfte Gislaveds kommun, tertial 3 2020

Uppföljning Gislaveds kommun tertial 1-2 2020

Uppföljning Gislaveds kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Gislaveds kommun 2018 Uppföljning Gislaveds kommun, tertial 3 2017.pdf