Sök
Stäng Meny

Gislaved – medborgarlöften

Polisen och Gislaveds kommun har tecknat gemensamma medborgarlöften.

Medborgarlöfte Gislaveds kommun 2023

Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott, öka förtroendet för samhället och öka tryggheten för boende, besökare och näringsliv i kommunen.

Detta gör vi genom att:

  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom att återkommande ta fram aktuella och gemensamma lägesbilder. Vi ska arbeta för att utveckla de gemensamma lägesbilderna genom samverkan med fler aktörer i samhället och utveckla analyser och åtgärdsplaner kopplat till lägesbilderna.

  • Polisen och kommunen genomför olika typer av insatser på de platser som framkommer i lägesbilden, vilket leder till ökad trygghet och förebyggande av brott.

  • Genomföra olika typer av insatser och åtgärder riktat mot narkotikabrottslighet, våldsbrott, tillgreppsbrott, skadegörelse och trafikbrott.

Effekt

Det övergripande målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland invånarna i Gislaveds kommun. Den gemensamma och regelbundet uppdaterade lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuella. Det leder till att brott beivras och förebyggs vilket bidrar till ökad trygghet för kommunens invånare och det motverkar parallella samhällsstrukturer.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Med utgångspunkt i tidigare undertecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Gislaveds kommun och polisen medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet.
Gislaveds kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter gemensamt framtagna lägesbilder, medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst skapat detta medborgarlöfte.

Ett antal fokusområden har identifierats

Vad gäller narkotikabrottslighet bör fokus vara att upptäcka yngre personer som riskerar att hamna i ett missbruk och tillsammans arbeta för att fler personer ska ta hjälp med att ta sig ur sitt missbruk.

Trafiksäkerhetsarbetet är viktigt för att skapa en tryggare och säkrare miljö och inte minst i medborgardialogerna framkommer önskemål om mer trafikkontroller främst i syfte att dämpa höga hastigheter.

Det är också angeläget att på olika sätt förebygga och arbeta mot våldsbrott, tillgreppsbrott och olika typer av skadegörelse.

Fokusområden

  • Förebygga brott, öka tryggheten för medborgarna och öka förtroendet för samhället genom närvaro, synlighet och information till medborgarna.

  • Narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar.

  • Trafikarbete med fokus på höga hastigheter.