Gnosjö – medborgarlöften

Polisen och Gnosjö kommuns gemensamma medborgarlöften för 2022.

Medborgarlöften gäller för 2022      

  • Gnosjö kommun och polisen lovar att arbeta för att ytterligare förbättra tryggheten i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom en gemensam lägesbild öka närvaron på aktuella platser.

Det ska vi göra genom att:

  • Fortsätta utveckla arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST) i samverkan
    med flera aktörer i samhället och återkommande kommunicera en samlad lägesbild och insatser som påverkar tryggheten.
  • Utefter lägesbilderna genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.
  • Arbeta mot narkotikabrottslighet.
  • Genomföra trafikinsatser på platser där trafikproblem identifierats

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöfte i Gnosjö kommun 2021 Uppföljning medborgarlöfte Gnosjö kommun, tertial 3 2020