Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Uppföljning medborgarlöfte AFH/Västra 2018

Under 2018-2019 fokuserade medborgarlöftet i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg på den öppna narkotikahanteringen i det offentliga rummet.

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg Syd och stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Göteborg ger till berörda invånare under ett år. Under året är det fokus på den öppna narkotikahanteringen i det offentliga rummet.

För att märkbart minska problemet med narkotikahantering i det offentliga rummet utlovas följande aktiviteter mellan oktober 2018 till september 2019:

  • Genomföra riktade insatser mot narkotikaproblematiken. Insatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare. (Polis och kommun)
  • Information till föräldrar (Polis och kommun)
  • Trygghetsvandringar med fokus på narkotikaproblematiken genomförs på utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön i det offentliga rummet. (Kommun, polis)

Under året har polisen inom ramen för medborgarlöftet genomfört:

  • Totalt 687 rapporterade narkotikabrott.
  • Flertalet ingripande mot grov organiserad brottsligheten med ”större” narkotikabeslag och vapen.
  • En samordnad insats med polis och socialtjänst.
  • Orosanmälningar
  • Föräldramöten
  • Trygghetsvandring