Uppföljning medborgarlöfte 2018

Hög polisiär närvaro, riktade insatser mot narkotika och trafikinsatser var fokusområdena i medborgarlöftet under 2018. Polisen uppfyllde sina utlovade aktiviteter.

Följande aktiviteter utlovades i 2018 års medborgarlöfte:

  • Hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Nordstan och Kungsportsavenyn. Fokus är att öka tryggheten och minska risken att utsättas för brott
  • Minst sex riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.
  • Minst fyra trafikinsatser med fokus på beteendebrott under kvällar och nätter.

Utfallet blev:

  • Hög synlighet genom så kallad "hot spot"-pratullering, där polisen patrullerar på utvalda platser på olika tider.
  • Elva riktade narkotikainsatser
  • Fyra trafikinsatser under kvälls- och nattetid