Göteborg, Majorna-Linné – medborgarlöften

Polisiär synlighet på utpekade platser samt insatser mot narkotika och störande trafik.

Medborgarlöftet är polisens åtagande där vi lovar att genomföra konkreta aktiviteter i syfte att minska de problem som kommit fram i en gemensam lägesbild. I lägesbilden har det identifierats ett flertal problem som kan kopplas till vissa områden och vissa tider på dygnet, och som gör att medborgarna upplever otrygghet.

Medborgarnas upplevda otrygghet består i oro över en mer eller mindre öppen narkotikabrottslighet, förekomsten av drog- och alkoholpåverkade personer samt olika former av ordningsstörningar. Områden som nämns är främst Järntorget, Andra Långgatan, Stigbergstorget. Dessutom nämns att vissa platser ofta är dåligt upplysta vilket gör dem särskilt otrygga att vistas på.

Medborgarna har uttryckt en tydlig önskan om fler patrullerande/synliga poliser i och omkring dessa områden.

Medborgarlöfte i stadsdelen Majorna Linné

  • Hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Järntorget och Långgatorna.
  • Minst tre riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.
  • Minst två trafikinsatser med fokus på beteendebrott under kvällar och nätter.

Stadsdelsförvaltningen i Majorna-Linné stöttar polisens löfte genom:

  • Drogförebyggande informationsaktiviteter riktade till unga och deras vårdnadshavare samt till medarbetare och föreningar.
  • Att genomföra trygghetsvandringar i stadsdelen för att identifiera eventuella otrygghetsfaktorer och sedan arbeta för att åtgärda dessa.

Trygg i Majorna-Linné

Trygg i Majorna-Linné är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i Göteborg city, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltning.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Majorna-Linné? Välkommen att höra av dig till:

Roberto Tomé
Kommunpolis
010-565 33 80