Göteborg, Örgryte-Härlanda – medborgarlöften

Polisen och stadsdelen Örgryte-Härlanda tar ett fortsatt grepp om problematiken kring alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö. Ett led i det löpande trygghetsarbetet.

Problematiken med påverkade personer på offentliga platser syns bland annat i polisens statistik över anmälda narkotikabrott (överlåtelse, innehav och bruk). Störst antal narkotikabrott i stadsdelen är registrerade kring Redbergsplatsen och Olskrokstorget. Larm och tips till polisen från boende och verksamma i området bekräftar problembilden. För att öka tryggheten och minska problemet med alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö lovar vi under 2020 fortsatt följande aktiviteter:

 • Ökad polisnärvaro i området Redbergsplatsen och Olskrokstorget genom fotpatrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta tider vid minst trehundra tillfällen. (Polis)
 • Riktade insatser under våren och hösten i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott och langning av alkohol på offentliga platser med fokus på ungdomar samt erbjuda vård och stöd av socialtjänsten för att förhindra fortsatt användning av droger och alkohol. (Polis och stadsdelsförvaltning)
 • Fortsatt och stärkt ANT- (Alkohol, narkotika och tobak) förebyggande arbete riktat till barn och unga (Stadsdelsförvaltningen).
 • Kontinuerlig kontroll av efterlevnaden av 18-årsgräns och överservering på serveringsställen. (Polisen).

 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

 • Minskat problem med otrygghet i offentlig miljö.
 • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
 • Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Följ med i hur det går

Medborgare i Örgryte-Härlanda kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/Medborgarloften
 • Facebook: Polisen nordost
 • goteborg.se/orgryteharlanda
 • Facebook Örgryte-Härlanda

Uppföljning

Läs om arbetet under 2019

Drog- och alkoholproblematiken var ett fokusområde även under föregående år. Läs mer om utfallet av medborgarlöftet 2018.

Läs mer om utfallet av 2017 års medborgarlöfte.

Trygg i Örgryte-Härlanda

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Örgryte-Härlanda – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Örgryte-Härlanda? Välkommen att höra av dig till:

Robert Björklund
Kommunpolis
072-232 01 80