Göteborg, Östra Göteborg – medborgarlöften

Fokus på nyrekryteringen av unga till kriminella grupperingar, minskad narkotikaförsäljning och ökad trygghet. Det är polisens och socialförvaltningens löfte till dig som bor och arbetar i Östra Göteborg.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Nordost, polisområde Storgöteborg och Göteborgs stad gör till invånarna i stadsdelen under ett år.

Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Utgångspunkten för de aktiviteter som ska genomföras är vad medborgarna upplever som problem, med målet är att göra stadsdelarna tryggare, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

Det här lovar vi

Det här är några av de aktiviteter som polisen och Socialförvaltningen Nordost kommer att genomföra tillsammans med lokala aktörer. Aktiviteterna i årets medborgarlöfte är fokuserade kring Lövgärdet och Kortedala Torg.

Lövgärdet

  • Polisen förhindrar barn och unga från att vistas i riskfyllda miljöer, där de riskerar att rekryteras till kriminalitet.
  • Tidigt föräldrastöd anordnar föräldrakurser riktade mot pappor med syfte att motivera dem att bli mer aktiva med sina barn och känna ansvar.
  • Skolan som Arena och Lövgärdesskolan ordnar demokratikvällar för att öka känslan av att man är viktig.
  • Socialförvaltningen Nordost, Victoriahem och Poseidon öppnar fritidsgård tre kvällar i veckan, för barn i årskurs 4–6, på Minilövis, i Kryddans lokaler.

Kortedala Torg

  • Socialförvaltningen Nordost samverkar med polis och skola kring barn och unga som är i riskzon för att hamna i kriminalitet och/eller drogmissbruk och erbjuder insatser för de som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Grundskoleförvaltningen arbetar för att alla elever ska nå målen inom skolan och utvecklas till sin fulla potential.
  • Fastighetsbolagen arbetar aktivt med tillsyn och aktivering vid torget/fastigheter flera gånger i veckan, för att området ska vara rent och snyggt, utan nedskräpning, klotter och skadegörelse.
  • Kulturförvaltningen tillhandahåller, genom Kortedala bibliotek, en mötesplats på torget som erbjuder lån av medier, sittplatser och olika kulturarrangemang – för alla åldrar.

Uppföljning

Vill du veta hur vi har uppfyllt tidigare medborgarlöfte kan du läsa mer om vår uppföljning.

Kontakt

Helene Ramsmo, kommunpolis (Lövgärdet)
Lokalpolisområde Nordost, Storgöteborg
Tel: 0722 18 52 50

Åsa Wahlund, kommunpolis (Kortedala Torg)
Lokalpolisområde Nordost, Storgöteborg
Tel: 0725 75 39 14