Så har vi uppfyllt vårt löfte 2021-2022

Biskopsgården. Medborgarlöftet 2021-2022 med fokus på att förebygga och förhindra nyrekryteringen till kriminalitet bland barn och unga.

Polisen lokalpolisområde Hisingen

 • Beslagtagit fler än 50 illegala vapen och mer än 200 kg narkotika.
  3 406 hotspots har blivit patrullerade i Biskopsgården. Hotspot är benämningen på ett specifik brottsdrabbat område.
 • Polisen har utökat samarbetet med socialtjänsten, bland annat har polisen upprättat 1 700 orosanmälningar.
 • Över 500 elever i årskurs 8 i Biskopsgårdens skolor har träffat polis, ambulans och räddningstjänst under en halvdag genom initiativet PAR.

Socialförvaltningen Hisingen

 • Skapat team med socialsekreterare med fokus på unga i kriminalitet.
 • Tillsatt fältsekreterare som genomför föreläsningar om hot, hat och kränkningar på nätet i samverkan med skolor.
 • Ung Hisingen erbjuder skolpersonal och föräldrar föreläsningar om tidiga tecken på kriminalitet hos barn och unga. En del i uppdraget om utökad samverkan med grundskoleförvaltningen.
 • Människan bakom uniformen (MBU) utvecklar sin verksamhet med ytterligare finansiering. Man har bland annat skapat en förening med 40-talet ambassadörer.

Göteborgs fotbollförbund

 • Med projektet Reboot - Football for jobs har 15 ungdomar från Biskopsgården gått vidare till studier eller arbete under 2022.
 • Göteborgs Fotbollförbund har fått ytterligare finansering för att anställa fler ledare i projektet.

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

 • Har utökat läxhjälpen i samarbete med Friskväderstorgets bibliotek och Poseidon.
 • Arrangerat en gemensam städdagar med över 500 boende och föreningsaktiva i Biskopsgården.
 • Genomfört 10 folkhälsofrukostar under året.

Bostadsbolaget

 • Anställt 17 ungdomar i jobbsatsningen. Men också trygghetsvärdar i södra Biskopgsgården.
 • Öppnat ett nytt kontor på Friskvärderstorget.

Biblioteket

 • Öppnat upp ett pop-up-bibliotek vid Friskväderstorget och sökt finansiering för ytterligare öppettider.
 • Genomfört aktiviteter så som barnteater, boktips och studiehjälp.

Sjumilaskolan

 • Infört aktiviteter efter skolan två dagar i veckan i samarbete med Reboot - Fotball for jobs, Riksidrottsförbundet och studieförbundet SISU.
 • Haft dialog med Street Games för att locka fler barn och unga till föreningslivet.
 • Startat ett kafé för äldre ungdomar.

Västra Hisingen basket

 • Utbildat och anställt unga ledare.
 • Genomfört ett utomhusevent för ökad interaktion mellan generationer.
 • Utbildat i värdegrundsarbete och normkritiskt förhållningssätt.

Göteborgslokaler

 • Har etablerat Statens servicecenter vid Vårväderstorget hösten 2022.
 • Klart med plan för renoveringar av fastigheter vid Vårväderstorget under 2023.