Så har vi uppfyllt vårt löfte mars 2018-mars 2019

Tillsammans med fler samverkansaktörer har polisen och stadsdelsförvaltningen i Västra Hisingen arbetat med fortsatt fokus på gängrelaterat våld i offentlig miljö. Här kan du läsa om de aktiviteter vi har genomfört för att uppfylla medborgarlöftet.

Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider
• Polisen har genomfört 1 389 hot spot-patrulleringar utöver larmverksamheten. Det innebär i snitt 3,8 tillfällen per dag.

Kameraövervakningen i Biskopsgården utökas – Friskväderstorget får dygnetruntövervakning
• Kameraövervakning på plats sedan juli 2018.
• Vid ett antal brottsutredningar har kameraövervakningen varit avgörande bevis som lett till åtal.
• Allmänhet och boende har återkommande uttryckt att kameraövervakningen bidragit till ett tryggare torg.

Polisen fortsätter arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet
• 23 skarpa vapen varav flera automatvapen samt fem elpistoler och ett trettiotal burkar med tårgas/pepparspray har tagits i beslag.
• 259 narkotikabrott har rapporterats.
• 11 000 narkotikaklassade tabletter, cirka 10 kilo cannabis och drygt 1,5 kilo amfetamin har beslagtagits.
• Ett trettiotal personer kopplade till grov kriminalitet har frihetsberövats. Några är häktade under pågående utredningar, några har dömts till fängelse respektive ungdomsvård.

Bostadsbolaget kommer ha trygghetsvärdar på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården
• Sju trygghetsvärdar arbetar i området sedan maj 2018. De arbetar trygghetsskapande genom synlighet och dialog med boende fram till klockan 23:00 på kvällar och helger.

Ett invånarråd med boende i Biskopsgården startas, för att ta upp frågor om hur området kan bli tryggare
• Invånarrådet startade i maj 2018 och består av nio invånare med bred representation från främst Norra Biskopsgården och Länsmansgården.
• Rådet har fasta representanter från stadsdelsförvaltningen och polisen. Ytterligare representanter bjuds in vid behov.
• Invånarna bestämmer vad mötet ska handla om.

En ny heltidstjänst förstärker samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF)
• Stadsdelsförvaltningen har förstärkt SSPF med två heltidstjänster.
• Enheten Ung i Västra Hisingen har startats för att jobba med barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet.
• Stadsdelsförvaltningen har anställt ytterligare en koordinator som aktivt söker upp ungdomar upp till 25 år som vill lämna kriminalitet.

Blåljusutbildning för alla barn i årskurs 8 i Biskopsgården
• Cirka 450 åttondeklassare har gått utbildningen.
• Utbildningen testades 2018 med gott resultat. Den permanentades 2019 och utökades med fler deltagande skolor.
• En utvärdering av Göteborgs universitet visade att utbildningen har påverkat elevernas uppfattning om blåljusyrkena positivt.

Tätare samarbete mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil
• Frivården och socialtjänsten har startat en gemensam inslussgrupp. Syftet är utveckla och förbättra återfallsförebyggande insatser för personer som friges från fängelse.
• En del av arbetet syftar till ett förbättrat samarbete runt personer som vill hoppa av kriminella gäng.

Medborgarlöfte för Västra Hisingen