Götene – medborgarlöften

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2022

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens överenskommelse om att samverka kring det långsiktiga arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.

Problembild

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga men den otrygghet som ändå upplevs av invånarna är bland annat kopplad till inbrott, stölder, drogmissbruk, centrala platser och trafiksituationen.

I kommunen har förekomsten av bostadsinbrott varit väldigt låg 2021 jämfört med tidigare år. När det gäller narkotikabrott har det ökat något de senaste åren men det är en svår brottskategori när det gäller statistik eftersom antalet anmälningar beror på vilka insatser polisen gör och mörkertalet är stort.

Medborgarlöftet

Kommunen lovar att

 • Genomföra en trygghetsvandring i kommunen för att identifiera otrygga platser i syfte att få fram underlag för förbättringsåtgärder.
 • Utveckla den drogförebyggande gruppen och dess syfte och komma igång med informationsträffar angående narkotika både i skolan och föreningslivet.
 • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor.
 • Genomföra aktiviteter ute i tätorterna med fokus på trygghet för barn och ungdomar.

Polisen lovar att

 • Genomföra trygghetsskapande fotpatrullering och skapa dialog med allmänheten.
 • Genomföra skolbesök till årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.
 • Utföra riktade insatser mot narkotikamissbruk samt relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.
 • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans lovar vi att

 • Kontinuerligt informera om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
 • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
 • Samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Elisabeth Oliv är kommunpolis i Götene.

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Götene. Kontakta gärna Elisabeth om du har frågor kring medborgarlöftet. Bild: Jan Strannegård

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till: 

Elisabeth Oliv
Kommunpolis i Götene
elisabeth.oliv@polisen.se 
010-5657508