Håbo – medborgarlöften

Polisen och Håbo kommun har i medborgarlöftet 2021 valt att tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten vid prioriterade platser i kommunen.

Löftet löper för året 2021 och förbinder polisen och kommunen att samverka för att öka medborgarnas trygghet i Håbo kommun. Mest noterbar skillnad från föregående år är att fokusområdet breddas för att kunna omfatta uppkomna prioriterade platser inom kommunens gränser. Detta med anledning av ett större förändringsarbete med bostadsexploatering, marknadsplats, aktivitetshus m.m.

Övergripande kategorisering av aktiviteter som polis och kommun samverkar kring.

  • Polisiär synlighet och närvaro av uniformerad eller civil polis på prioriterade platser
  • Fortsatt förebyggande arbete mot tobak, alkohol och narkotika
  • Förebyggande åtgärder i den fysiska miljön
  • Trygghetsvandringar
  • Medborgardialog