Hallstahammar – medborgarlöften

Det här ska vi åstadkomma under 2022

Under år 2022 ska följande områden vara i fokus:

  1. Polisen och Hallstahammars kommun ska tillsammans med lämpliga aktörer samverka kring ordningsstörningar och brott som sker på utsatta platser, så kallade "Hot Spots" i Hallstahammars kommun. I arbetet med lägesbilder och återkommande brott "Hot Spots" ska aktörerna vid behov kartlägga, analysera, och vidta lämpliga aktiviteter for att bryta den eventuella störningen.

  2. Hallstahammars kommun och Polisen ska arbeta med åtgärder kopplat till trafikstörningar på de platser och tider dar problemet är störst.

  3. Polisen ska fortsatt ha samverkan med kommunens barn- och ungdomscoacher, for att bryta risken for att ungdomar hamnar i alkohol- och narkotikamissbruk, eller i kriminalitet.