Hallstahammar – medborgarlöften

Det här ska vi åstadkomma under 2023:

  • Samverkan mellan polis och kommunens verksamheter ska fortsätta, med målet att minska risken för ungdomar att hamna i alkohol- och narkotikamissbruk.
    Här har Ungdomscoacherna flera viktiga uppdrag och de ska fortsätta att bygga relationer med barn, ungdomar och föräldrar med hjälp av samtal kring exempelvis droger och droganvändning. 

  • Hallstahammars kommun och polisen ska arbeta med åtgärder kopplat till trafikstörningar på de platser och tider där problemet är störst.
    Under 2022 har Tekniska förvaltningen arbetat medmätningar och kunnat sänka hastigheter och införa hastighetsdämpande åtgärder på platser i kommunen där det är vanligt med hastighetsöverträdelser.

  • Arbetet med förebyggande åtgärder för att minska nedskräpning, skadegörelse och klotter ska fortsätta.