Haninge – medborgarlöften

Polisen ska tillsammans med Haninge kommun, öka tryggheten vid allmänna platser och kommunikationspunkter, samt trafikmiljöer.

Inledning

Samverkan mellan polis och kommun är viktig för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet. För att lyfta delar av de arenor där polis och kommun samverkar inom undertecknades våren 2021 ett Samverkansavtal som löper under fyra år. Medborgarlöftet är ett resultat av Samverkansavtalet tillsammans med medborgardialog och trygghetsmätningar.

Medborgarlöftet innefattar åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Genom medborgarlöfte ska polis och kommun gemensamt utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda och den faktiska tryggheten. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

Medborgarna i Haninge kommun har genom medborgardialog och trygghetsmätning bland annat uttryckt otrygghet att vistas vid allmänna platser och kommunikationspunkter kvällstid, samt i otrygga trafikmiljöer.

Löftet

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn ska genom gemensamma insatser under 2021 tillsammans med Haninge kommun, öka tryggheten vid allmänna platser och kommunikationspunkter, samt trafikmiljöer.

I samverkan mellan polis och kommun fortsätta det gemensamma arbetet från 2021, att i fler delar av kommunen genomföra trygghetsinventeringar vid kollektivtrafikens knutpunkter och allmänna centrala platser, med olika aktörer som äger frågan för åtgärder gällande situationellt trygghetsarbete.

I samverkan genomföra åtgärder vid otrygga platser genom krogkontroller, synlighetsinsatser och gemensamma arbeten i ungdomsmiljöer.

I samverkan kartlägga otrygga trafikmiljöer och genomföra trafikinsatser för att öka tryggheten och minska antalet skadade och dödade i trafiken.

Vi ska under året, polis och kommun tillsammans, möta medborgarna i medborgarträffar på olika platser i kommunen.

Utvärdering

Utvärdering av detta medborgarlöfte ska ske i januari 2022.