Härnösand – medborgarlöften

Härnösands kommun och lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2020-2021

Medborgarlöftena är åtaganden för lokalpolisområde södra Ångermanland och Härnösands kommun och har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men även att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stäorka samverkan mellan Härnösands kommun och polismyndigheten.

Medborgarlöftena löper under 2020-2021 och till dess att nya medborgarlöften presenteras.

  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika i Härnösands kommun, med särskilt fokus på unga.
  • Polis och Härnösands kommun ska tillsammans med Räddningstjänsten samt Hemab samverka i trygghetsskapande åtgärder inför och under större evenemang.
  • Polis och socialtjänst i Härnösands kommun ska fortsätta och utveckla en nära samverkan kring barn och unga i riskzon.
  • Härnösands kommun ska tillsammans med polis genomföra medborgardialog.
  • Härnösands kommun ska tillsaimnans med polis stärka sin samverkan gällande trafiksäkerhetsarbetet.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften ska kontinuerligt att följas upp och utvärderas i Rådet för trygghet och hälsa. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenheter från berörd personal. Kommunikation om samverkan och resultat sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media.

Externa länkar