Uppföljning medborgarlöfte Härryda

Förra medborgarlöftet fokuserade på ökad trygghet kring främst resecentrum i Mölnlycke och Landvetter. Under perioden juni 2017 fram till juni 2018 jobbade vi med följande aktiviteter.

Ökad polisnärvaro – polis kommer att fotpatrullera och närvara i området minst ett 30-tal gånger och genomföra punktinsatser mot narkotikamissbruk. Punktinsatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare.

  • Den polisiära närvaron tog sig under perioden uttryck i ett antal fotpatrulleringar och så kallade "hotspots"-patrulleringar, där en patrull är på en given plats på oregelbundna tider. Totalt under perioden handlar det om 414 tillfällen vid Mölnlycke centrum/resecentrum, samt 344 tillfällen vid Landvetter centrum/resecentrum. I samband med de olika patrulleringarna har vi gjort en rad ingripande gällande narkotikabrott såväl som annan brottslighet.

Minst fyra planerade insatser mot alkohol och narkotika.

  • Vi har gjort tio riktade insatser med beslag av bland annat cannabis, amfetamin och dopingpreparat. Detta resulterade i 82 anmälda narkotikabrott i Mölnlycke, samt 22 anmälda narkotikabrott i Landvetter. Det handlar huvudsakligen om eget bruk, innehav och överlåtelse.
  • Under vintern 2017 och våren 2018 har vi frekvent gjort tillsyn på Hulebäcksgymnasiet i samverkan med socialtjänst och skola. Vi har även medverkat på arbetslivsdagarna och haft informationsmöte med skolans personal med anledning av oro.
  • Utöver detta gjorde vi narkotikainsatser i mars 2018. Under dessa insatser blev totalt fem personer dömda för grovt narkotikabrott. Påföljderna blev mellan ett år och nio månader till två år och tio månader.

Trygghetsvandringar genomförs på aktuella platser för att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska miljön. Till exempel belysning, utformning av hållplatser och placering av växtlighet.

  • Vi har deltagit i en trygghetsvandring i Mölnlycke tillsammans med olika förvaltningar i kommunen.