Heby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Heby kommun lovar att i samverkan införa ett arbetssätt med framtagande av aktuella gemensamma lägesbilder inom ramen för medborgarlöftet 2021.

För att på ett effektivare sätt kunna identifiera och motverka aktuella problem har Heby kommun och lokalpolisområde Norduppland enats kring att skapa ett levande medborgarlöfte som strävar efter att fokusera på de problem som uppstår över tid. Löftet innebär ett inrättande av gemensamma lägesbilder och att det utifrån dessa ska beslutas om regelbundna inriktningar för respektive verksamhet. Dessa inriktningar ska också särskilt kopplas till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för barn, ungdomar och unga vuxna.

Heby kommun och lokalpolisområde Norduppland lovar att i samverkan införa ett arbetssätt med framtagande av aktuella gemensamma lägesbilder som sedan ligger till grund för beslutade verksamhetsinriktningar.

Detta ska göras genom att:

  • Varje kvartal skapa en gemensam lägesbild baserad på de kommunala samt polisiära verksamheterna.
  • Utifrån aktuell lägesbild besluta om inriktningar för respektive verksamhet inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.