Heby – medborgarlöften

Polisen och Heby kommun lovar att arbeta för att höja trafiksäkerheten i Harbo med omnejd under 2020.

Polisen har utarbetat en lokal lägesbild i Heby kommun. Det har framkommit att invånarna upplever trafiksituationen som ett stort problem.

Busköring med fordon skapar en otrygghet i orterna. Det uppstår många gånger risker för kollisioner och andra trafikstörningar. Den bristande respekten för hastighetsbestämmelser gäller bilförare i alla åldrar.

Polis och kommun formulerar därför ett gemensamt medborgarlöfte som 2020 har Harbo som en prioriterad ort. I framtiden kommer liknande insatser att göras i övriga orter i Heby kommun.

Kommunen och polisen lovar att arbeta för att höja trafiksäkerheten i Harbo med omnejd.

Medborgarlöftet skall genomföras med hjälp av bland annat följande aktivitetet:

  • Polisen ska genomföra trafikkontroller på lämpliga platser i hela kommunen. I Harbo ska det genomföras minst tio kontroller under året.