Hedemora – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om de lokala förhållandena.

Situationen idag

Tillgängligheten och efterfrågan på narkotika bedöms ha ökat de senaste åren. Det har dessutom skett en negativ attitydförändring bland unga när det gäller narkotika - Det vill Lokalpolisområde Falun och Hedemora kommun ändra på!

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

För att bättre kunna samordna och planera det drogförebyggande arbetet samt bekämpa den illegala handeln med narkotika kommer polisen i samverkan med kommunen under 2022 att:

  • arbeta fram en lokal strategi för narkotikabekämpning samt
  • se över kunskapsläget för narkotikaprevention.