Hjo – medborgarlöften

Vårt löfte till invånarna i Hjo kommun. Under 2022 kommer polisen och Hjo kommun fortsätta att arbeta för att öka tryggheten i Hjo. Syftet är att de som bor, verkar i eller besöker kommunen ska uppfatta Hjo som en trygg plats.

Poliser pratar med ungdomar, Vivalla

Bakgrund

Medborgarlöftet är en utveckling av en lokal överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Hjo kommun. Medborgarlöftet är polisens och kommunens löfte till medborgarna. Det handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Det är polisens ambition att medborgarlöften ska finnas i alla Sveriges kommuner och tas fram i samverkan med kommunen och andra berörda parter.

Det här vill vi uppnå

  • Ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun, polis och medborgare.
  • Att Hjo ska uppfattas som en trygg plats.
  • Förebygga bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar.

Aktiviteter under 2022

  • Genomföra trygghetsvandringar i samverkan mellan kommun, polis och näringsliv.
  • Fortsatt införande av Effektiv Samordning för Trygghet (EST)
  • Polisen och kommunen informerar invånarna om aktuella lägesbilder och trygghetsskapande åtgärder.
  • Kommunen utvecklar det uppsökande arbetet mot ungdomar.
  • Polisen genomför trafikkontroller.
  • Utveckla och integrera grannsamverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Hjo kommun.

Kontakt

Irene Broberg

Irene Broberg
Kommunpolis i Hjo
Tel: 114 14

Hjo kommun

Säkerhetssamordnare
Tel: 0503-350 00 (vx)
kommunen@hjo.se

Uppföljning 2021

Om du vill veta mer om vad kommunen och polisen har gjort för insatser i medborgarlöftet kan du läsa vår uppföljning.