Uppföljning medborgarlöfte 2020

Under året har många bra insatser och aktiviteter utförts. Några har fått ställas in men ska genomföras under 2021.

Några månader in på 2020 drabbades Sverige av en pandemi. Smittspridningen av covid -19 tog snabbt fart och vi fick alla ställa in och ställa om. Många av kommunpolisens fysiska möten ställdes in och fick istället övergå till att bli digitala. Med anledning av pandemin gick också brottsstatistiken på många områden ner och vi fick istället mer tid att arbeta brottsförebyggande.

Under 2021 kommer vi att bli ännu fler polisanställda och vår förhoppning är att det ska märkas ute i samhället. Områdespolisen, som utgår från Karlsborg, prioriterar de arbetsuppgifter som de vet att medborgarna vill att polisen ska jobba med.

Skolbesök har varit svåra att genomföra under 2020. Flera idrottsanläggningar och fritidsgårdar stängde helt under en tid. De allra flesta evenemang ställdes in och kroglivet har varit obefintligt. Några arrangerade cruisingar har inte genomförts. Däremot har flera spontana cruisingar uppstått. Antalet utförda alkoholutandningsprov har under året varit betydligt färre, med anledning av covid -19. Under våren anlades flera bränder i Ryd i Skövde och polisen fick prioritera om sina resurser.

I medborgarlöftet 2020 lovade vi från polisens sida att:

  • i vårt arbete särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzon, såsom kriminalitet och narkotikamissbruk.
  • genomföra riktade insatser mot narkotika.
  • genomföra riktade insatser för att upptäcka påverkade förare i trafiken.

I medborgarlöftet 2020 lovade Hjo kommun att:

  • bidra till att samarbetet inom skola, polis och socialtjänst ska fördjupas och utvecklas.
  • socialtjänsten ska erbjuda ungdomar i riskzon samtalsstöd genom sin öppenvård Dialogen.
  • ta fram en handlingsplan utifrån policyn för drogförebyggande arbete, i vilken konkreta drogförebyggande insatser ska specificeras.

Uppföljning 2020

Under 2020 anmäldes 509 stycken brott vilket kan jämföras med 923 anmälda brott 2019.

Trafik

Vid trafikbrott och narkotikabrott så initieras de oftast av polisen själva. Under förra året rapporterades 74 trafikbrott jämfört med 137 stycken 2019. Utav dessa var 11 stycken rattfyllerier/grova rattfyllerier jämfört med 16 stycken 2019. Antalet drograttfyllerier var 6 stycken jämfört med 20 stycken 2019.

Utav de 74 stycken rapporterades 18 stycken olovliga körningar jämfört med 40 stycken under 2019.

Många har fått böta för andra trafikbrott som till exempel hastighetsöverträdelser. Kontrollerna har skett både i tätort och på övriga vägnätet i Hjo kommun. Flera kontroller har även riktats mot A-traktorer och störande körningar. Något som upplevs som ett stort problem i Hjo.

Narkotika

Polisen har upptäckt 32 stycken narkotikabrott i Hjo kommun. Utav dem har 23 stycken kroppsbesiktningar utförts där personer misstänkts för narkotikabrott eget bruk. 9 stycken rapporterades för innehav av narkotika. (17 stycken narkotikabrott eget bruk och 4 stycken innehav av narkotika under 2019).

För att avslöja narkotikabrott använder sig polisen bland annat av trafikkontroller, tips, uppsökande kontroller, narkotikasök med polishund och samtal med ungdomar.

Våld

43 våldsbrott har anmälts i Hjo kommun under 2020 (62 stycken 2019).

Stölder

148 stycken tillgreppsbrott (321 stycken 2019). Varav 20 stycken var ringa stöld/stöld (tidigare kallat för snatteri) i butik. (8 stycken 2019).

5 stycken bostadsinbrott och 7 stycken inbrott i fritidshus under 2020 (11 stycken bostadsinbrott och 9 stycken fritidshus under 2019).

3 stycken stölder från båt (3 stycken 2019).

Ungdomar och unga vuxna (upp till 24 år)

Under 2020 skrevs 52 stycken anmälningar mot personer under 24 år. Under 2019 var antalet anmälningar 107 st.

Under 2020 skrevs 14 stycken anmälningar mot personer under 18 år. Under 2019 var antalet 34 misstänkta personer.

När en ungdom är inblandad i brott så tar polisen alltid kontakt med föräldrarna. Det kan ske genom ett telefonsamtal men oftast genom hembesök. Polisen gör också alltid en orosanmälan till Socialtjänsten i den kommun ungdomen är hemmahörande.

Grannsamverkan

Intresset för att starta upp nya grannsamverkansområden samt båtsamverkan har varit lågt. Kommunpolisen inventerade i slutet av året antalet aktiva grannsamverkansområden i Hjo kommun. De fick sedan ett utskick som på ett överskådligt sätt sammanfattade tillgreppsbrotten under året.

Sammanfattning

Medborgare i Hjo kommun kan, trots att det anmälts 509 st brott, känna sig trygga. Under 2021 siktar både polisen och kommunen på att det kommer att bli ännu bättre genom att vi fortsätter med vår samverkan för ett tryggare Hjo.

 komma i kontakt med polis kan du välja något av följande alternativ:

  • 114 14
  • Polisen.se
  • Instagram polisen_ostra_skaraborg
  • Facebook Polisen östra Skaraborg

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din kommunpolis eller till Hjo kommun.

 

Irene Broberg

Kommunpolis

Irene.broberg@polisen.se

 

Hjo kommun

Kontaktcenter

Telefon 0503-350 00