Huddinge – medborgarlöften

Som ett led i att öka tryggheten utformar lokalpolisen i Huddinge, Huddinge kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund medborgarlöften tillsammans.

Situationen idag

Utifrån resultatet av genomförda trygghetsdialoger, trygghetsenkäter, medarbetardialoger och tillgänglig statistik har vi tillsammans tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Huddinge kommun.

Vi ser att det är olika saker som oroar invånare och verksamma i våra olika kommundelar men vissa saker är aktuella i alla kommundelar.

De områden där invånare, besökare, medarbetare och statistiken visar på behov av trygghetsskapande åtgärder är främst:

Trygghet i offentlig miljö

I några av kommunens områden är otryggheten stor under kvälls- och nattetid. Många upplever ungdomsgäng, stökiga personer, mörka och skräpiga miljöer som stora otrygghetsfaktorer. I Flemingsberg, Skogås och Vårby är otryggheten större än i övriga delar av kommunen. Flera skjutningar i den offentliga miljön har skapat stor otrygghet senaste året och föranleder ett mer intensivt arbete i de kriminella miljöerna.

Narkotika

Hantering och användning av narkotika upplevs som ett stort problem inom många av kommunens områden. Medborgarnas önskemål är att polisen ska jobba för att minska narkotikaanvändningen i samtliga kommundelar.

Barn och unga

Vissa av våra barn och ungas kriminalitet och brottsutsatthet påverkar de som bor och arbetar i kommunen, detta engagerar våra samtliga olika enheter.

Särskilt utsatta brottsoffer – Polismyndighetens tillägg

Från polisens regionledning ser man ett ökat behov för lokalpolisområdena att utveckla sitt arbete med särskilt utsatta brottsoffer samt att även jobba med gärningsmännen till dessa. Därav påbörjar vi detta arbete polisiärt, med intentionen att framöver även vidareutveckla vår samverkan inom dessa områden.

Kommunen ser positivt på denna utveckling hos Polisen och utvecklar gärna samverkan med Polisen både strukturellt och kring individer som är utsatta för brott/våld i nära relation.

Våra medborgarlöften för 2022

Trygghet i offentlig miljö

 • Gemensamt ska Huddinge kommun, Polisen och Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF, genomföra åtta trygghetsdialoger samt trygghetsbesiktningar i olika SBFF kommer vara med i två av områdena.
 • Polisen kommer att genomföra helginsatser varje fredag- och lördagskväll under minst 30 av årets helger. Helginsatsen innebär att vi samverkan ökar synligheten på offentliga platser.
 • Huddinge kommun kommer att ha regelbunden närvaro på fredagskvällar av socialtjänstens Förebyggarteam i kommunens områden där ungdomar befinner sig vid minst 40 tillfällen under året.
 • Polisen kommer, utöver helginsatsen, fotpatrullera minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby.
 • Huddinge kommun ska genomföra 70 tillsynsbesök på krogar och restauranger, varav minst 20 tillsammans med Polisen, Södertörns Brandförsvarsförbund eller Skatteverket.
 • Huddinge kommun ska genomföra 80 tillsynstillfällen av tobaksförsäljning.
 • I samverkan ska vi arbeta för att hjälpa personer i de kriminella miljöerna att ändra sitt levnadsmönster och att nyrekryteringen till en kriminell livsstil ska minska.

Narkotika

 • Vi kommer att genomföra en föräldrautbildning riktad till gymnasiet.

Barn och unga

 • Vi kommer att i samverkan med skola, polis, ambulans och räddningstjänst att träffa elever från årskurs 8. Metoden PAR används för att stärka relationen mellan ungdomar och blåljuspersonal.

Särskilt utsatta brottsoffer

 • Polisen ska ha regelbunden kontakt med de som ansökt om och beviljats kontaktförbud för stöd i vardagen.
 • Polisen ska under året skapa en struktur för att fånga upp gärningsmännen till särskilt utsatta brottsoffer i syfte att hindra fortsatt brottslighet.

Uppföljning

Medborgarlöftena följs kontinuerligt upp av parterna under året. Minst tre gånger under året kommer vi att berätta för invånarna hur det går för oss. Informationen kommer att synas på respektive organisations sociala mediekanaler och/eller hemsidor.

Utvärdering

I slutet av året kommer parterna att tillsammans utvärdera medborgarlöftena. Vi kommer då att följa upp om vi har lyckats hålla vad vi lovat och i de fall det är möjligt analysera om aktiviteterna har haft effekt på tryggheten och/eller brottsligheten.