Järfälla – medborgarlöften

Lokalpolisområde Järfälla och Järfälla kommun kommer under 2019 och 2020 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö vid stationsområdet i Jakobsberg.

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Situationen vid stationsområdet och den närliggande delen av Jakobsbergs centrums utedel, främst under kvällar och nätter, upplevs vara det område som skapar mest otrygghet enligt de medborgardialoger som genomförts under 2018. Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen.

Det här ska vi göra

Under 2019 och 2020 kommer lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten vid stationsområdet i Jakobsberg. Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun. Polis och kommun kommer under medborgarlöftets giltighetstid att göra följande:

  • Årlig trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön.
  • Ökad polisiär närvaro i centrala Jakobsberg.
  • Så ofta det går kommer polisen ha personal i området under fredag- och lördagkvällar som samverkar med andra trygghetsskapande aktörer i området, såsom ordningsvakter, väktare, nattvandrare och trygghetsvärdar.
  • Gemensamma utsättningsmöten skall hållas i samband med detta.
  • Kommunen lovar att ha trygghetsskapande personal i olika funktioner i stationsområdet under både vardagar och helger i form av trygghetsvärdar, fältarbetare och ordningsvakter.
  • Under medborgarlöftets giltighetstid skall ett trygghetscenter inrättas vid stationsområdet där de aktörer som jobbar med tryggheten i området kan samlokalisera och samordna sina uppdrag.
  • Stationsområdet i Jakobsberg är av polisen klassat som en öppen drogscen, en av cirka 50 sådana i Stockholms län. Målsättningen är att vid medborgarlöftets utgång 31/12-20 ska det inte längre vara så.
  • En annan målsättning är att stationsområdet i Jakobsberg skall kameraövervakas av polis och/eller kommun för att öka tryggheten.
  • Kommunen ansvarar för nattvandringar på helger och lov.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i området.

Uppföljning 

Löftena ska utvärderas under året och kommer kommuniceras till medborgarna via bland annat kommunens hemsida samt genom sociala medier.