Jokkmokk – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norra Lappland och Jokkmokks kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen genom nedan aktiviteter.

Situationen idag

Löftena utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild har tagits fram. Sammantaget har det lett fram till tre prioriterade områden:

  • Alkohol och droger
  • Trafiksäkerhet
  • Flexibelt mål utifrån problembilder som uppstår under den aktuella tidsperioden

Det här ska vi göra

Under den aktuella tidsperioden 2020-2022 ska vi arbeta mot de prioriterade områdena genom att:

  • Kommunen och polisen ska genomföra minst två gemensamma tillsyner per år enligt alkohol- och tobakslagen
  • Kommunen och polisen ska gemensamt vid minst två per år riskhelger jobba riktat mot langning av alkohol och tobak till barn och ungdomar
  • Polisen ska genomföra två riktade insatser per år mot narkotikaanvändare
  • Kommunen och polisen ska gemensamt hålla orossamtal med barn och ungdomar när behov finns
  • Polisen ska regelbundet genomföra trafikkontroller i hela kommunen
  • Kommunen och polisen ska gemensamt genomföra en trygghetsvandring per år
  • Kommunikationsinsatser

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom ett gemensamt kontinuerligt arbete mot de prioriterade områdena ska brottsligheten minska och den upplevda tryggheten för medborgarna i Jokkmokks kommun öka.

 

Följ med i hur det går!

Genom lokalpolisområdets sida på Facebook, polisens hemsida, kommunens sida på Facebook, och på kommunens hemsida kan du löpande få information om vårt arbete mot medborgarlöftena.

 

Facebook: Polisen norra Lappland

Facebook: Jokkmokks kommun-Jåhkåmåhke kommuvnna

www.polisen.se

www.jokkmokk.se

Komplettering och uppföljning av medborgarlöften

Medborgarlöften är skrivet för kommande tre (3) år. Under löftestiden kan nya problembilder framkomma varför medborgarlöftena också kan komma att kompletteras eller ändras. Uppföljning av medborgarlöftena ska ske årligen och delges medarbetarna och medborgarna.