Sök
Stäng Meny

Uppföljning medborgarlöfte 2020-2022

Medborgarlöftena från Jokkmokks kommun och Polisen 2020–2022 kunde inte utföras till fullo. Den huvudsakliga anledningen till detta var att det under hela löftestiden varit en pandemi som inneburit att alla varit tvingade att hålla avstånd till varandra.

Mycket av det vi lovar i medborgarlöften innefattar möten med andra människor, vilka vi p.g.a. pandemin inte haft möjlighet att möta under stora delar av löftestiden.

Trots pandemin utfördes ändå bl.a. följande av Polisen:

  • 2020, ett mindre antal fotpatruller och trafikkontroller gjordes i tätorten och i vissa byar.
  • 2021 utfördes drygt 20 fotpatruller och 20-talet trafikkontroller varav nästan hälften i byarna. Dessutom gjordes några besök i skolorna. En inbrottsvåg svepte över länet vilket gjorde att vi ronderade villakvarter i Jokkmokk utifrån ett trygghetsskapande perspektiv.
  • 2022, mycket har återgått till det nya normala vilket innebär att vi utfört fotpatruller, 80-talet trafikkontroller och 10-talet skolbesök. Dessutom har vi vid 20-talet tillfällen besökt olika byar, besökt platser där ungdomar vistas och gjort 20-talet krogbesök.