Medborgardialog Karlsborg

Jag är ...
Jag är...
Jag bor i...
1. Är du orolig för att du själv eller någon i din närhet ska drabbas av brott i din kommun?

Svarar du nej - gå vidare till fråga 4.

2. Vem i så fall känner du störst oro över? (du kan välja ett eller flera alternativ)
3. Vilken typ av brott ör du orolig för att du eller dina nära ska drabbas av? (du får välja ett eller flera alternativ)
4. Du svarade att du inte känner oro. Vad beror detta på?
5. Finns det platser i kommunen som du upplever som otrygga?

Svarar du nej - gå vidare till fråga 8.

6. När upplever du platsen som otrygg?
7. Hur ofta är du på de platserna vid de tidpunkter du angett som otrygga?
10. Vad kan vi alla göra för att öka tryggheten för varandra?
11. Hur trygg känner du dig där du vistas i din kommun? Markera den siffra som stämmer på dig.
12. Känner eller märker du någon förändring sedan tidigare år?
13. Känner du till att det finns ett medborgarlöfte för din kommun?

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter