Sök
Stäng Meny

Uppföljning 2021 medborgarlöfte Karlsborg

Även detta år har som bekant varit speciellt genom att vi alla på olika sätt tvingats till begränsningar genom pandemin. Trots detta har polisen arbetat vidare för att i så stor utsträckning som möjligt, kunna uppfylla de mål vi satt upp.

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2021

För att infria de olika delarna i medborgarlöftet 2021, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2021 lovade vi från polisens sida att:

  • Genomföra riktade insatser för att upptäcka påverkade förare och andra trafikfarliga beteenden.

I medborgarlöftet för 2021 lovade kommunen att:

Genomföra trafikutbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens förskolor/skolor samt trafikutbildningar för kommunanställd personal.

Uppföljning 2021

Pandemin har tyvärr omöjliggjort en del kontroller och besök på grund av restriktioner och nedstängda verksamheter. Följande resultat kan vi från polisens sida redovisa. 391 stycken brott anmäldes i Karlsborgs kommun som är att jämföra med år 2020 då 436 brott anmäldes.

Trafiksäkerhetshöjande insatser

Vid trafikbrott och narkotikabrott så initieras de nästintill alltid av polisen själva. Ju fler kontroller ju fler anmälda. Förarna kan upptäckas vid riktade eller spontana fordonsstopp. Polisen kan också utföra kontroller utefter tips

Under 2021 genomförde polisen i östra Skaraborg ett flertal trafikkontroller i Karlsborgs kommun vilket resulterade i 111 stycken böter (ordningsförelägganden) Kontrollerna har skett både i tätort och på övriga vägnätet i Karlsborgs kommun.

Under förra året rapporterades 45 stycken trafikbrott (43 stycken under 2020). Utav dessa anträffades 5 stycken rattfyllerier under påverkan av alkohol jämfört med 19 stycken som var påverkade av alkohol och/eller narkotika under 2020. Inga fordonsförare anträffades som var påverkade av narkotika under 2021.

Totalt har 51 inspektioner av fordon gjorts av särskild utbildade polispersonal som innehar besiktningsförordnade. Utav dessa fick 2 fordon körförbud.

Många samtal och kontroller har genomförts med de ungdomar som äger eller vistas runt A-traktorer med det främsta syftet att öka förståelsen hos de unga för att följa lagen samt för att inte störa de som bor eller vistas i kommunen.

Våld

15 stycken anmälda våldsbrott i Karlsborgs kommun (37 stycken 2020). Utav dessa var 1 brott i parrelation (7 stycken 2020).

Stölder

129 stycken tillgreppsbrott (104 stycken 2020). Varav 5 stycken var ringa stöld, tidigare kallat för snatteri (12 stycken under 2020).

5 stycken bostadsinbrott och 14 stycken i fritidshus under året jämfört med 3 stycken bostadsinbrott och 4 stycken i fritidshus under 2020.

2 stycken stölder av båt och 2 stycken stölder av båtmotor. 5 stycken stölder av båt och 2 stycken båtmotor 2020.

Ungdomar

Under 2021 skrevs 8 anmälningar med misstänkta personer under 21 år i Karlsborgs kommun (10 stycken 2020).

Trygghetsskapande insatser

Polisen och kommunen har under året samverkat i flera forum.

BRÅ (Brottsförebyggande Råd) träffas fyra gånger per år.

Med samma tidsintervall medverkar polisen även i Lilla Brå som inriktar sig mot barn, ungdomar och unga vuxna i Karlsborgs kommun.

Polis har även återkommande lägesavstämningar med personal från socialtjänsten.

Att förebygga brott genom Grannsamverkan är ständigt aktuellt. Några områden har under 2021 velat ha hjälp med en nystart.

Informationsutskick har likt tidigare fortsatt att skickas ut till de redan befintliga grupperna vid ett par tillfällen under året. Detta har självklart även inkluderat de grupper som är engagerade i Båtsamverkan.

Polisen har vid ett flertal tillfällen under året besökt kommunens skolor och fritidsgården Kabyssen. Syftet är tydligt, att skapa bättre kontakter med ungdomar.

Polisen har även genomfört några orossamtal med unga personer i deras bostad, då de kan befaras vara i riskzonen för att begå brott.

I samband med skolavslutningen fanns polis tillsammans med personal från fritidsgården Kabyssen på plats utanför Systembolaget för att förebygga och uppmärksamma vuxna om att inte köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.

Under hösten 2021 genomfördes flera möten gällande motorburen problematik. De medverkande var polis tillsammans med representanter från olika kommunala förvaltningar. Efter 20 augusti 2021 fram till årets slut har inga klagomål inkommit till polisen.om störande fordon

Under juni, juli, augusti 2021 genomfördes en medborgarenkät på Polisen.se. 312 personer valde att ge sin syn på tryggheten i Karlsborg. Svaren kommer delvis att ligga till grund för medborgarlöftet 2022

_______________________________________________________________

För att komma i kontakt med polisen kan du välja något av följande alternativ:

114 14
Polisen.se
Karlsborgs polisstation på måndagar kl 9.00 – 12.00
Instagram polisen_ostra_skaraborg
Facebook Polisen östra Skaraborg
Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din kommunpolis eller till Karlsborgs kommun.

Irene Broberg
Kommunpolis
Irene.broberg@polisen.se

Karlsborgs kommun
Kontaktcenter
Telefon 0505-170 00