Uppföljning medborgarlöfte 2020

Under 2020 har många bra insatser och aktiviteter utförts. Några har fått ställas in men ska genomföras under 2021.

Några månader in på 2020 drabbades Sverige av en pandemi. Smittspridningen av covid -19 tog snabbt fart och vi fick alla ställa in och ställa om. Många av kommunpolisens fysiska möten ställdes in och fick istället övergå till att bli digitala. Med anledning av pandemin gick också brottsstatistiken på många områden ner och vi fick istället mer tid att arbeta brottsförebyggande.

Under 2021 kommer vi att bli ännu fler polisanställda och vår förhoppning är att det ska märkas ute i samhället. Områdespolisen, som utgår från Karlsborg, prioriterar de arbetsuppgifter som de vet att medborgarna vill att polisen ska jobba med.

Skolbesök har varit svåra att genomföra under 2020. Flera idrottsanläggningar och fritidsgårdar stängde helt under en tid. De allra flesta evenemang ställdes in och kroglivet har varit obefintligt. Några arrangerade cruisingar har inte genomförts. Däremot har flera spontana cruisingar uppstått. Antalet utförda alkoholutandningsprov har under året varit betydligt färre, med anledning av covid -19. Under våren anlades flera bränder i Ryd i Skövde och polisen prioriterade om sina resurser.

I medborgarlöftet 2020 lovade vi från polisens sida att:

  • Genomföra riktade insatser för att upptäcka påverkade förare och andra trafikfarliga beteenden.

I medborgarlöftet 2020 lovade kommunen att:

  • Genomföra trafikutbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens förskolor/skolor samt trafikutbildningar för kommunanställd personal

Uppföljning

Under 2020 anmäldes 373 stycken brott vilket kan jämföras med 230 anmälda brott 2019.

Trafik

Vid trafikbrott och narkotikabrott så initieras de oftast av polisen själva. Under förra året rapporterades 39 trafikbrott jämfört med 49 stycken 2019. Utav dessa var 8 stycken rattfyllerier/grova rattfyllerier jämfört med 11 stycken 2019. Antalet drograttfyllerier var 10 stycken vilket är detsamma som året innan.

Många har fått böta för andra trafikbrott som till exempel hastighetsöverträdelser. Kontrollerna har skett både i tätort och på övriga vägnätet i Karlsborgs kommun. Flera kontroller har även riktats mot A-traktorer och störande körningar. Något som upplevs som ett problem i Karlsborg.

Narkotika

Polisen har upptäckt 19 stycken narkotikabrott eget bruk och 2 stycken innehav av narkotika under 2020 i Karlsborgs kommun (17 stycken narkotikabrott eget bruk och 4 stycken innehav av narkotika 2019).

För att avslöja narkotikabrott använder sig polisen bland annat av trafikkontroller, tips, uppsökande kontroller, narkotikasök med polishund och samtal med ungdomar.

Våld

36 våldsbrott har anmälts i Karlsborgs kommun under 2020 (40 stycken 2019).

Stölder

73 stycken tillgreppsbrott (68 stycken 2019), varav 11 stycken var ringa stöld/stöld (tidigare kallat för snatteri) i butik. (4 stycken 2019).

3 stycken bostadsinbrott och 3 stycken inbrott i fritidshus under 2020 (3 stycken bostadsinbrott och 4 stycken i fritidshus under 2019).

4 stycken stölder av båt (2 stycken 2019) och 1 stulen båtmotor under 2020.

Ungdomar

Under 2020 skrevs 21 anmälningar i Karlsborgs kommun med misstänkta personer under 20 år (12 stycken 2019) När en ungdom är inblandad i brott så tar polisen alltid kontakt med föräldrarna. Det kan ske genom ett telefonsamtal men oftast genom hembesök.

Grannsamverkan

Intresset för att starta upp nya grannsamverkanområden samt båtsamverkan under 2020 har varit lågt. Kommunpolis inventerade i slutet utav året antalet aktiva grannsamverkansområden i Karlsborgs kommun. De fick sedan ett utskick som på ett överskådligt sätt sammanfattade tillgreppsbrotten under året.

Sammanfattning

Medborgare i Karlsborgs kommun kan, trots att det anmälts 373 stycken brott, känna sig trygga. Under 2021 siktar både polisen och kommunen på att det kommer att bli ännu bättre genom att vi fortsätter med vår samverkan för ett tryggare Karlsborg

För att komma i kontakt med polisen kan du välja något av följande alternativ:

  • Karlsborgs polisstation måndagar kl 9.00-12.00
  • 114 14
  • Polisen.se
  • Instagram polisen_ostra_skaraborg
  • Facebook Polisen östra Skaraborg