Katrineholm – medborgarlöften

Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska i Katrineholm.

Medborgarlöfte 2022-2023

Kommunen och Polisen lovar gemensamt att:

 • sätta in åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att öka tryggheten med särskilt fokus på stadsdelarna centrum, norr och Nävertorp.

  Några exempel på åtgärder som kan vara aktuella är patrullering av polis, åtgärder kring belysning eller växtlighet vid en fastighet eller övervakningskameror.

Medborgarlöfte 2021

Polisen kommer under 2021 att fortsätta med sitt arbete mot droger och vapen. Polisen kommer att störa och agera mot de ungdomar som hanterar narkotika samt de lokala kriminella nätverk som finns.

Polisen lovar att:

 • öka patrullering till fots eller på cykel på de platser som Katrineholms invånare känner sig otrygga eller är utsatta för brott.
 • störa kriminell aktivitet så som narkotikahandel i Katrineholms kommun genom riktade insatser. Bland annat genom att genomföra förebyggande sök efter narkotika och vapen med polishund vid flera tillfällen under året
 • att genomföra förebyggande och ingripande aktiviteter mot brottslighet bland unga förare av motorfordon

Katrineholms kommun lovar att:

 • öka kommunens närvaro med Trygghetsvärdar på platser där ungdomar samlas eller platser som kommuninvånarna upplever som otrygga
 • förbättra belysningen på platser som identifierats som otrygga på grund av bristfällig belysning
 • utöka kamerabevakningen på brottsutsatta platser
 • förbättra utformningen på cykelparkeringar och av cykelställ för att göra det svårare för tjuven
 • arbeta med mötesplatser för ungdomar som exempelvis ”lyckliga gatan”, fritidsgårdar m.m.
 • genomföra antilangningskampanjer vid riskhelger

Polisen och kommunen kommer gemensamt att:

 • arbeta för att stötta initiativ för att skapa och behålla positiva aktiviteter för ungdomar med motorintresse i samverkan med grannkommunerna
 • stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella banan, med särskilt fokus på unga.
 • vid minst två tillfällen genomföra trygghetsvandringar i tätorten med utgångspunkt av den trygghetsmätning som genomförts
 • genomföra en eller flera dialoger med medborgarna i Katrineholm för att fördjupa kunskapen om hur man upplever sin boendemiljö