Kinda – medborgarlöften

Polisen och Kinda kommun ska jobba tillsammans för att förhindra trafikrelaterade brott som skapar upplevd otrygghet. Förekomsten av droger finns också med i problembilden.

Medborgarlöfte Kinda kommun 2020-2021

Polismyndigheten och Kinda kommun lovar att:

  • Kommunen och polisen ska genomföra trygghetsvandringar på platser som upplevs som otrygga
  • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser
  • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning
  • Kommunen och polisen ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i åk 9
  • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande insatser

Uppföljning 2021

Uppföljning Kinda kommun 2021 Tertial 1

Uppföljning 2020

Uppföljning Kinda T1_2020.pdf

Kinda_uppföljning T2 Uppföljning Kinda 2020

--------------------------------

Medborgarlöfte Kinda kommun 2018-2019

Polismyndigheten och Kinda kommun lovar att:

  • ha större fokus på arbetet mot droger, särskilt droger bland unga
  • ha trafikkontroller med särskilt fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialoger
  • genomföra riktade insatser mot mopeder, A-traktorer och andra fordon som framförs på ett oacceptabelt sätt
  • genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs åtta

Uppföljning 2018