Kramfors – medborgarlöften

Kramfors kommun och Lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2020-2021.

Medborgarlöftena är åtaganden för lokalpolisområde södra Ångermanland och Kramfors kommun och har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men även att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka samverkan mellan Kramfors kommun och polismyndigheten.

Polisen lovar att:

  • Prioritera arbetet mot narkotika med särskilt fokus på unga. Även annan brottslighet bland unga gärningspersoner ska prioriteras.
  • Fortsätta sitt arbete med att föreläsa för kommunens 7:e klassare om sexuella trakasserier.

Tillsammans med Kramfors kommun

  • Polis och Kramfors kommun ska tillsammans med Räddningstjänsten efter behov samverka för att tillsammans verka för en tryggare miljö. Vid större evenemang ska konceptet ”Trygga och säkra evenemang” användas.
  • Polis, socialtjänst och elevhälsan i Kramfors kommun ska fortsätta att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften ska kontinuerligt följas upp och utvärderas i säkerhetsgruppen. Uppföljningen sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenhetsberättelser från berörd personal.