Uppföljning medborgarlöfte Kungälv 2017-2018

Förra årets medborgarlöfte hade särskilt fokus på trafikproblem och narkotika samt tillgängligare polis. Så här har vi uppfyllt medborgarlöftet för perioden 2017-2018.

Under förra perioden var fortkörning, störande mopedåkning och epatraktorkörning samt narkotikaproblem som Kungälvsborna lyft fram i medborgardialoger. Dessa problem framkom också i de lägesbilder som polisen och kommunen hade om den aktuella situationen i Kungälv. Invånarna efterfrågade även ökad tillgänglighet till sin lokala polis.

Följande aktiviteter utlovades juni 2017-juni 2018:

För att minska trafikproblem lovade vi:


• Minst tjugo trafikkontroller med fokus på hastighet, störande mopedåkning och epatraktorkörning vid platser och tider som invånarna föreslår. (Polis)
• Utskick av brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med ungdomar som fyller 15 år. (Kommun)

För att minska narkotikaproblem lovade vi:


• Minst åtta narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. (Polis)
• Utskick av brev om narkotikaproblematik till föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år. Informationen omfattar även hur man kan få stöd av kommunen. (Kommun)
• Att föräldrar till ungdomar i skolår 8 bjuds in till möte på respektive skola i syfte att få information om narkotikasituationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomarna använder narkotika. (Kommun)

För att öka tillgängligheten till polisen lovade vi:


• Att polisstationen i Kungälv ska öppnas och vara tillgänglig för invånarna fem dagar i veckan. (Polis)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans


• Upplevda problem med trafik och narkotika ska minska
• Polisen ska uppfattas som mer tillgänglig
• Ökad trygghet bland invånarna
• Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

Vi följer upp målen kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Det här gjorde vi under året

Trafikkontroller med fokus på hastighet

 • 39 stycken som resulterade i 99 ordningsföreläggande
 • 1 omhändertaget körkort
 • 4 anmälningar om fortkörning.

Trafikinsats med fokus på Epa-/A-traktorer

 • 2 traktorer i beslag
 • 1 fordon enligt målvaktslagen
 • 4 flygande besiktningar
 • 3 olovliga körningar
 • 1 ordningsföreläggande för hastighet
 • 2 rapporter grov olovlig körning
 • 1 rattfylleri, misstänkt narkotika

Insatser med fokus på narkotika

 • 10 stycken varav flera ägt rum i både Ale och Kungälvs kommun.
 • 97 misstänkta för narkotikabrott
 • 41600 kronor i beslag
 • 8 stycken rattfyllerier

Beslag

 • Drygt 2 kilo cannabis i beslag
 • Ca 30 gram amfetamin samt 1 dl amfetaminlösning
 • Ca 330 narkotikaklassade tabletter
 • Ca 40 gram kokain
 • Ca 100 gram narkotikaklassat pulverpreparat

Kommunen har skickat brev om mopedåkning och information om narkotikaproblematik samt genomfört möte för föräldrar till elever i årskurs 8 för information om narkotikasituationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomarna använder narkotika.

Trygg i Kungälv.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun

Vill du veta mer om hur vi har jobbat med medborgarlöftet? Välkommen att höra av dig till:

Daniel Hjerpe
Kommunpolis
010-565 19 92