Lekeberg – medborgarlöfte 2021-2022

Polisen och Lekebergs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Det nytagna medborgarlöftet grundar sig i en trygghetsundersökning gjord under hösten år 2020 där drygt 700 medborgare lämnade in sina synpunkter.

Det som främst sticker ut i enkätsvaren är behovet av att arbeta med narkotika och alkohol. Även trafikrelaterad brottslighet och inbrott upplevs som problemområden.

Polisen och Lekebergs kommun lovar att utveckla och konkretisera arbetet med trygghet i området med inriktning på:

  • Narkotika och alkohol (riktade insatser, uppsökande och förebyggande) 
  • Trafik (bland annat trafikkontroller och insatser mot motorburen problematik)
  • Badplatser (skapa förutsättningar för en trygg upplevelse för såväl boende som badande vid Lanna badgruva)
  • Utveckla samverkan mellan alla inblandade aktörer i Lekebergs kommun.