Lerum - medborgarlöften

Att öka tryggheten kring stationsområdena var något som efterfrågades av Lerumsborna när polisen och kommunen gick samman om ett medborgarlöfte mellan juni 2019-2020. Nu har detta löfte följts upp.

De aktiviteter som polisen och kommunen lovade att genomföra gemensamt var bland annat en ökad synlighet och närvaro av polis i kombination med fler nattvandrare. Målet för det gemensamma arbetet har varit att öka tryggheten och minska brottsligheten kring stationerna i Floda och Lerum.

Det har varit fler poliser som fotpatrullerat kring stationsområdena. Närvaron på tågstationerna under kvällar och helger har ökat och under sommaren förstärktes nattvandringen med hjälp av ideella föreningar. Det har också genomförts trygghetsvandringar för att upptäcka vad som behövde göras för att förbättra miljön kring Lerum och Floda station. De ledde bland annat till ny belysning i gångtunneln under E20 i Lerum och att Lerums kommun löpande ser till att underhålla så att sly och ogräs rensas bort. Kommunen arbetar också med kameraövervakning på de bägge stationsområdena.


Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Lerums Kommun är du välkommen att höra av dig till:
eva.stromblad@polisen.se
Telefon: 010-56 57 421 

mikaela.andersson@lerum.se
Telefon: 0302-521681

  • Eva Strömblad
    Eva Strömblad