Ny samverkansöverenskommelse mellan Lerums kommun och lokalpolisen

Det gemensamma målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lerums kommun. Bland de prioriterade områdena finns välfärdbrott, narkotikasituationen och att motverka rekrytering av unga till kriminella nätverk.

Den nya samverkansöverenskommelsen gäller för 2023–2026. Syftet är att samordna resurser för att nå det övergripande målet, att minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten.

Information om innehållet i samverkansöverenskommelsen finns att läsa på Lerum kommuns hemsida.