Sök
Stäng Meny

Linköping – medborgarlöften

Polisen och Linköpings kommun lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Polisen och Linköpings kommun samverkar med det gemensamma syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Fyra områden är särskilt prioriterade: organiserad brottslighet, ANDTS-arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel), otrygghet och brott i offentlig miljö och ungdomsbrottslighet. Medborgarlöftet är en del i denna samverkan.

Situationen idag

Linköpings kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Dock är det stora skillnader mellan olika kommundelar. Medborgardialog, trygghetsmätningar och brottsstatistik visar att vissa platser är mer otrygga och mer brottsutsatta än andra. På mindre orter i kommunen upplevs problem med skadegörelse, ungdomsgäng som stör och buskörning med A-traktorer och bilar. I vissa stadsdelar finns oro för att bli överfallen och oro att vistas ute sen kväll. Händelser och brott kopplade till organiserad brottslighet, såsom våldsbrott och narkotikahantering, skapar otrygghet. Polisen och kommunen samverkar i det gemensamma arbetet med ordningsvakter och LOV3§-områden samt med fastighetsägare för att öka tryggheten för hyresgäster. Vidare samverkar aktörerna med nattvandrare, trygghetsvärdar och andra aktörer som verkar för ökad trygghet i samhället.

Medborgarlöften för år 2023-2024

Fokus på narkotika, trygghet och trafiksäkerhet

Fokus mot narkotika

Vi lovar att arbeta för att upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och att arbeta riktat mot försäljning och bruk av narkotika i krogmiljö genom att:

  • Polisen i samverkan med skolor ska genomföra narkotikasök med hund i skolmiljö.
  • Kommunen ska implementera rutinen gällande att upptäcka narkotikabruk i kommunala skolor.
  • Polisen och kommunen ska göra insatser och tillsyner i krogmiljö.

Fokus trygghet

Vi lovar att arbeta för att öka tryggheten i offentlig miljö genom att:

  • Tillsammans göra platsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön så som förbättrad belysning, markskötsel, renhållning m.m.
  • Polisen och kommunen ska samverka kring utbyggnaden av kamerabevakning och sätta upp kameror på fler platser.
  • Polisen och kommunen bedriver myndighetsgemensamma insatser för att försvåra för den organiserade brottsligheten i Linköpings kommun.

Fokus trafiksäkerhet

Vi lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet genom att:

  • Arbeta mot hastighetsöverträdelser genom polisens trafikkontroller och kommunens åtgärder i trafikmiljön.
  • Polisen ska göra riktade insatser och kommunen ska se över åtgärder i trafikmiljön på platser där det förekommer buskörning med A-traktorer och bilar.

Medborgarlöfte 2021-2022

Situationen idag

Trygghetsmätningar visar att Linköpings kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Dock är det stora skillnader mellan olika kommundelar. Medborgardialog och brottsstatistik visar att vissa platser är mer otrygga och brottsutsatta än andra.

Polisen och Linköpings kommun har en gemensam handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Handlingsplanen har tre prioriterade samverkansområden: organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet. Vi har valt att fokusera medborgarlöftet på att motverka otrygghet och brott i offentlig miljö.

Vi lovar att:

  • Utifrån en samlad lägesbild utveckla och samordna trygghetsskapande närvaro på otrygga och brottsutsatta platser.
  • Arbeta med fysiska åtgärder för att öka säkerhet och trygghet i stadsmiljön. Exempel på fysiska åtgärder kan vara att se över belysning, parkskötsel och renhållning.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med våra aktiviteter är att öka tryggheten och minska brottsligheten i den offentliga miljön.

Följ med i Trygghetsarbetet

Trygghetsarbete