Sök
Stäng Meny

Uppföljning av medborgarlöften Linköpings kommun år 2023

Medborgarlöften - Narkotika 

 • Polisen i samverkan med skolor ska genomföra narkotikasök med hund i skolmiljö.
  Polisen har inte genomfört narkotikasök i skolor under detta tertial, då det varit sommarlov under tiden och skolorna stängda. Planering för sök i nästa tertial pågår.

 • Kommunen ska implementera rutinen gällande att upptäcka narkotikabruk i kommunala skolor.
  Rutinen gällande att upptäcka narkotikabruk är beslutad och delgiven samtliga kommunala skolor.

 • Polisen och kommunen ska göra insatser och tillsyner i krogmiljö.
  Polisen och kommunen har genomfört ett antal krogtillsyner. Bl.a. i samband med Linköpings stadsfest.                

Medborgarlöften - Trygghet

 • Polisen och kommunen ska tillsammans göra platsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön så som förbättrad belysning, markskötsel, renhållning mm.
  Polisen och kommunen har i samverkan med andra aktörer genomfört platsbesiktning/orsaksanalys över Majeldstorget. Aktörerna ser över lämpliga åtgärder. Polisen och kommunen samarbetar även i platssamverkan kring Lilla torget-S:t Larsparken gällande belysning, trafik, narkotikahandel samt stölder i butik.

 • Polisen och kommunen ska samverka kring utbyggnaden av kamerabevakning och sätta upp kameror på fler platser.
  Polisen har inte satt upp några nya kameror under detta tertial. Det planeras för nya under nästa period. Kommunen har inte satt upp några nya kameror under detta tertial. Kommunen kommer att genomföra en uppföljning av insatsen kring kamerabevakning på hållplatsområden.

 • Polisen och kommunen bedriver myndighetsgemensamma insatser för att försvåra för den organiserade brottsligheten i Linköpings kommun.        
  Polisen har genomfört fyra stycken LOS-insatser under perioden.

  Under perioden har kommunen deltagit i 2 insatser inom arbetet med myndighetssamverkan vilket har resulterat i miljösanktionsavgifter och flera beslut om åtgärdskrav.

Medborgarlöften - Trafiksäkerhet

 • Polisen och kommunen ska arbeta mot hastighetsöverträdelser genom polisens trafikkontroller och kommunens åtgärder i trafikmiljön.
  Polisen har haft en nationell trafikvecka under juni för att motverka alkohol och droger i trafiken. Likaså en nationell hastighetsvecka under augusti. Detta utöver de kontroller som dagligen sköts i linjearbetet.

 • Polisen ska göra riktade insatser och kommunen ska se över åtgärder i trafikmiljön på platser där det förekommer buskörning med A-traktorer och bilar.
  Polisen och kommunen samverkar och förbereder åtgärder för att minska otrygghet kopplat till trafiksituationen i Ljungsbro.