Lycksele – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2021-2022

Tillsammans har Polisen och Lycksele kommun identifierat tre områden som viktiga: ANDT(S)-frågor, trygghetsfrågor och trafikfrågor. Utifrån detta lovar Lycksele kommun och Polisen följande:

  • Lycksele kommun och Polisen ska arbeta förebyggande i syfte att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika.
  • Polisen ska öka närvaron med uniformerad polis i Lycksele centrum för att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande.
  • Polisen ska öka sin närvaro i kommunens byar genom trafikkontroller.
  • Polisen ska arbeta riktat gällande trafikövervakning mot hastighet, störande körning, buskörning samt drog- och alkoholrattfylleri i centrala Lycksele.