Malmö, Västra hamnen - medborgarlöften

Malmö skall vara en trygg och säker stad att både bo och vistas i. Medborgarlöftet syftar därför till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan polis, kommun och andra aktörer.

Västra hamnen är ett stadsområde i Malmö belägen vid kusten mot Öresund. Området är idag en attraktiv del av staden att leva i men även att besöka.

Under sommarperioden ökar antalet besökare i Västra hamnen och den lokala lägesbilden förändras.
En ökning av nedskräpning, trafikrelaterade utomhusstörningar samt en ökad känsla av otrygghet är delar som har framkommit l medborgardialogen och i polisens senaste trygghetsmätning.

Med anledning av den presenterade lägesbilden så antar polisen, Malmö stad, Kustbevakning samt Parkeringsövervakning i Malmö AB härmed ett gemensamt medborgarlöfte för Västra hamnen.

Inriktning för medborgarlöftet under juni till och med augusti 2021 kommer att vara:

 • Polisen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande genom ökad
  närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.

 • Malmö stad förbinder sig att arbeta med parkeringsövervakning,
  hantering av nedskräpning samt med situationell brottsprevention.

 • Kustbevakningen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande med
  sjörelaterad brottslighet och ordningsstörning till sjöss genom ökad
  närvaro kopplat till den lokala lägesbilden

 • Polisen skall även ha en nära dialog med andra aktörer som verkar
  i området.

Tillsammans ska vi verka för att öka den upplevda tryggheten i Västra hamnen. Vi skall aktivt arbeta mot den presenterade lägesbilden.

Medborgaren kommer att ges möjlighet att regelbundet följa arbetet i:

 • Digitala kanaler och sociala medier
 • Media
 • Medborgardialog

Uppföljning av medborgarlöftet kommer ske genom:

 • Resurs och aktivitetsuppföljning
 • Prestationsuppföljning
 • Effektuppföljning


Datum: 2021-06-01

Åsa Nilsson
Lokalpolisområdeschef Malmö Norr

Peter Nilsson
Tf Avdelningschef Fastighets och gatukontoret, Avdelningen för offentlig miljö